Diverse information


- "Dolly" er død

”Fuldkommen er Guds Vej, lutret er HERRENS Ord. Han er et skjold for alle, der sætter deres lid til ham.” 2. Sam. 22:31. Det er i lyset af disse ord vi bør gå videre på forskningens vej. Der er en afgørende forskel på at skabe en ny maskine og at klone et menneske. Det ene har vi lov til – det andet absolut ikke. Og ligeledes har vi ikke lov til at bruge befrugtede æg som forsøgsmateriale...
af Holger Skov Særkjær, d. 18-12-04

- Djævelens musik

Er det for stærk at kalde en musikart for Djævelens musik? Nej! på ingen måde. Men vi er i dag oplærte til at det ved vi ikke noget om, og derfor trives det onde i vor midte med dybe rødder og breder sig som ugræs. Jeg vil i det følgende vise, hvilken musik der er tale om. Ordene "rock and roll" betyder utugt. Denne musikstil har gjort mange unges liv til vrag gennem narkomisbrug, umoral, perversitet, satanisme og for manges vedkommende selvmord...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-02-06

- Døm ikke

Døm ikke, for at I ikke skal blive dømt Disse ord bliver brugt i vor tid som måske aldrig før af de mange, nye trosformer, som går uden for sand, bibelsk tro. Og som for at værne om deres opfattelser imødegår enhver belæring med ordene om ikke at dømme, ofte ledsaget af pågående advarsler om, at dømmer vi dem, står vi Helligånden imod. Derved er mange blevet tavse og tør ikke tage stilling til noget som helst...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-01-03

- Guds og Satans engle

Hvad ved vi om engle? Engle har stor og afgørende betydning. Men vi skal være på vagt, thi også Satan udsender sine engle. Paulus skriver: ”Satan selv giver sig jo skin af at være en lysets engel.” 2. Kor. 11:15. Og i dette skin narrer han mange, fordi de bliver betaget af, at en engel er kommet til dem. Disse engle kommer ofte med falske profetier, især om begivenheder, der drejer sig om dig selv...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-05-04

- Hvad kommer efter døden?

Der findes mange antagelser om, hvad der sker med os efter døden. Det vil jeg ikke beskæftige mig med men holde mig til hvad Skriften siger om dette vigtige spørgsmål. Vi læser i Luk 16:19-31 : ”Der var en rig mand, som var klædt i purpur og fint linned og levede i vellyst hver dag. Men en fattig tigger, der hed Lazarus, lå ved han port, fuld af sår og ønskede at blive mættet med smulerne fra den rige mands bord…...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-04-03

- Hvem er Magdalene søstrene?

Dagbladet Arbejderen har skrevet om en film om den frygtelige og umenneskelige arbejdsvilkår og straf, der pålignes ugifte mødre og ”uheldige” kvinder hos nonneordenen The Magdalene Sisters (Magdalene Søstrene). De anbringes i vaskerier, hvor de behandles som slaver og har ingen som helst rettigheder. Følgende er et udklip af Arbejderens artikel: ”Magdalene Søstrene - Grufuld gudelig straf En stærk film om fire unge irske kvinders skæbne på et vaskeri, som Magdalene­­­ Søstrene har ansvar for: Til sådanne vaskerier bliver unge kvinder forvist, hvis de ifølge det øvrige irske samfund opfattelse er umoralske eller på anden måde er faldet ved siden af en normal opførsel...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-03-05

- Hvordan nåden skal købes (Om Mariasøstrene)

”Evangeliske Mariasøstre” er en benævnelse, der får mange til i god tro at gå ind i et psykologisk fangenskab med sjælesår til følge, som det tager år at læge. Peter Andersen, tidligere Franciskan broder Masseo, skriver på Internettet, at han i sommeren 1966 arbejdede og levede i søstrenes område, kaldet Kanaan. Det var hans sidste år på kollegiet, hvor det var på tide at træffe afgørelse om liv og karriere...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-07-98

- I kraft af Jesu blod

I Det nye Testamente finder vi beretningen om udgydelsen af Jesu blod ved hans nåderige forsoningsdød. Under disse timers kvaler, som korsfæstelsen påførte Jesus, led han af mange smerter, som fremkom ved, at alle blødere dele i hans legeme blev strakt til yderpunkterne og derudover. 1) Han havde mange sår forårsaget af stokkeslag m.m. ”Da spyttede de ham i ansigtet og gav ham næveslag; andre slog ham med stokke...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-03-01

- Kan en kristen huse en dæmon?

Det er et ømfindtligt emne, som sjældent bliver belyst. Vi læser i Ef. 2:2, at før vi kom til tro på Jesus Kristus, levede vi, styret ”af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn.” Paulus siger, at alle er "døde" i forhold til Gud, Ef. 2:1. Dette er ikke ment som en illustration eller lignelse. Det er en realitet. Og denne åndelige død i forhold til Gud er en følge af synden...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-03-04

- Kommer små børn, der ikke kan skelne mellem ret og uret, i Himlen?

Sorgen er stor, når et lille barn dør, og vi tænker: hvad med dette barn? Er det omfattet af Guds frelse, når det kke er nået til en personlig tro? Bibelen taler ret tydelig om dette. Skellet sættes ifølge Bibelen der, hvor et barn kan skelne imellem godt og ondt. Og dette tidspunkt kan variere ret meget, afhængig af barnets forståelse, og ikke mindst af, om nogen har fortalt det om frelsen...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-11-05

- Kong Sauls frafald

Uddrag af The Fall of the House of Saul , af Jacob Prasch Gud ophører med at kommunikere med Saul ”Da Saul spurte Herren om råd, svarede Herren ham ikke, hverken i drømme eller ved urim eller ved profeterne.” 1. Sam 28:6. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad Urim og Tummin var, men vi ved, det var to sten, der var opbevaret i en speciel æske på ypperstepræstens præstedragt. [Efter det babyloniske fangenskab gik både Urim og Tummin og pagtens ark tabt...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-11-02

- kontakt med afdøde

Kan de afdøde komme i kontakt med os og omvendt? Kan man møde Jesus i en ’ud af kroppen’ oplevelse? Jeg var en af de mange, som i 70’erne læste de mange bøger og artikler af f.eks. Dr. Raymond Moody og psykolog Elisabeth Kübler Ross, som handler om ’ud af kroppen’ oplevelser og hvad det vil sige at dø. Kübler Ross beskriver det f.eks. således: ”De fleste mennesker betragter ikke døden som en afslutning, snarere som begyndelsen til noget nyt, og jeg har gang på gang hørt døende tale om det smukke lys, sagte musik, en skøn følelse af lykke og fred – og synet af afdøde slægtninge og venner, der stod og ligesom ville hjælpe dem over på den anden side…” Disse bøger blev fremlagt for at bevise, at da alle ’afdøde’ beretter om, hvor godt de har det, så er der ingen grund er til at være bange for døden...
af Eskild Skov Særkjær, d. 05-10-02

- Korsets betydning

”Det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.” Gal 6:14. Paulus kunne rose sig af Kristi kors, fordi Guds Ånd havde åbenbaret korsets betydning for ham. Vi bliver aldrig færdig med korset.* Korset danner både udgangspunktet, fortsættelsen og fuldendelsen for vort liv. Du kan ikke læse Bibelen uden at opdage, at alt i den drejer sig om korset...
af Holger Skov Særkjær, d. 15-06-03

- Kremation

Det føres stærkt frem, at det er mere hygiejnisk at kremere end at begrave i en kiste, at gravsteder tager for meget plads, og at det er mere behagelig med et lille gravsted. Det kan være rigtigt. Men er kremering bibelsk? Lad os tage et historisk tilbageblik. Kremation har været praksis blandt hinduer, så lang tid nogen ved, blandt den oprindelige befolkning i Indien og blandt buddhister...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-04-06

- Menneskets sjæl og ånd

I 1. Mos. 1:26 læser vi: ”Så sagde Gud: "Lad Os gøre mennesker i vort billede, efter vor lignelse. De skal have råderet over fiskene i havet, over fuglene i luften og over kvæget, over hele jorden, og over hvert kryb, som rører sig på jorden." Mennesket skilles ud fra resten af skaberværket på to måder: 1) Det er skabt i Guds billede. 2) Det er givet råderet over alt det skabte. Mennesket blev skabt i Guds billede men bevarede ikke sit høje stade, fordi det lyttede til Djævelen, som er denne verdens fyrste...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-01-05

- Opstandelsen - en historisk kendsgerning

Gennem århundreder har filosofer forsøgt at bortforklare den herlige beretning om Jesu opstandelse som usaglig. Årsagen er, at hvis opstandelsen kan bortforklares, er der en god undskyldning for ikke at tro på Bibelen. Men det er ikke blot en bibelsk beretning, at Jesus opstod påskemorgen. Talrige ikke bibelske kilder har også beskrevet opstandelsen som en kendsgerning, der ikke kan rokkes ved...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-03-01

- Vand er ingen selvfølge

Det tages som en selvfølge, at vi har vand både til brug og til spild. Men det er ikke en selvfølge. Vandet er ved at slippe op i mange områder, hvorefter afsaltning af havvand bliver en nødløsning. Men naturens drikkevand er en umådelig velsignelse. Tegn på svigtende vandforsyning ses, når floder tørrer ud, og grundvandspejlet falder. Den før så store flod Colorado-floden i det sydvestlige USA når nu sjældent så langt som ud til havet, fordi den tørrer ud forinden...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-12-05

- Vi vil selv være herre over liv og død

Hvor er menneskeheden dog faldet dybt. Gudsfrygt er mange steder helt borte. Vi vil være herre over alt. Vi vil skabe liv udenom Gud. Vi har tiltaget os retten til at bestemme, om et foster skal slås ihjel straks efter undfangelsen eller på et senere tidspunkt, dersom det passer os bedst. Raske fostre må lade livet I MetroXpress stod der 28. marts 2005: ”Raske fostre må lade livet!” Og videre stod der: ”Sidste år fik 659 gravide kvinder tilladelse til en provokeret abort mellem 12...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-04-05