Menighedesliv


- Bill Hybels’ udsagn om Willow Creek

Forord Efter at have læst Bill Hybels seminar i Stavanger i Norge, sidder jeg med et sørgmodigt hjerte, og vil prøve, om jeg kan udtrykke hvorfor. Bill Hybels vil sælge en vare. Når man hører Hybels tale, er det nøjagtigt som at høre en salgsleder tale til sine sælgere. Dette gør han bevidst, hvilket han selv fortæller, da han som dreng så, hvordan hans menighed var død og hvordan forretningsmændene i menigheden havde fremgang...
af Kim Andersen, d. 29-10-03

- Den karismatiske bevægelse, nøglen til endetidens bedrag.

Man kan blive træt og irriteret, af at igen og igen skulle høre advarende ord, se løftede pegefingre og alvorlige blikke. Men kære læser, af hele mit hjerte, vil jeg fortælle dig, at bedraget i denne tid, stikker så enormt dybt, at det er umuligt at tro, hvis man ikke kender og anerkender historiens hændelser, som har bragt os her til i kristendommens navn. Gud har igennem længere tid, ladet mig se og høre ting, som har gjort mig så bedrøvet, at jeg ikke har været i stand til at sætte ord på...
af Kim Andersen, d. 13-07-03

- Det katolske indtog blandt Guds folk, Sakristiet, Pinsekirken København

Det sidste årti, har budt de sande menigheder megen fald ”fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme”. ”Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme” (Hebr. 13:9) sagde Paulus, og ordet ”lærdomme”, er det græske ord ”didache”, som betyder instruktion og doktrin, som igen betyder vejledning, anvisning(er), forskrift(er), instruks, besked, pålæg, m...
af Kim Andersen, d. 31-01-05

- Er Promise Keepers en antikristelig organisation

”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer", Joh 8:31-32 Med disse ord satte Jesus et klart skel imellem dem, der kalder sig hans disciple, og dem, der virkelig er det En Jesu discipel bekender sig til og lærer af alt det, Jesus har sagt og gjort og overgiver sig fuldstændig til Jesus Kristus Sande Jesu disciple har alle det karakteristik, at de forbliver i hans ord Dvs at de fortsætter i Kristi lære og ikke på noget punkt drejer bort derfra Og de ved samtidig, at de ikke er frelst, fordi de forbliver i Ordet, men fordi Ordet forbliver i dem...
af Holger Skov Særkjær, d. 29-06-02

- Er WILLOW CREEK en sand lære?

Bill Hybel er senior pastor ved Willow Creek association med en stab af 50 præster under sig, og hans menighed har 12.000 medlemmer, hvoraf mange har en katolsk forståelse. Kirkens program, som de kalder ”søger-tjenesten”, går ud på, at alle skal befinde sig godt. Derfor forkynder Hybel kun det, folket ønsker at høre, og ikke hvad, Bibelen siger. Bill Hybel og hans familie er tilhængere af psykologisk rådgivning...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-12-01

- Frikirkenet, et samarbejde om frafald

Jesus tilskyndede sine disciple ”Se til, at I tager jer i vare for farisæernes og saddukæernes surdej!” (Matt. 16:6) og disciplene blev klar over, at det var ”farisæernes og saddukæernes lære” Jesus talte om (Matt. 16:12). Jesus gjorde det også klart, at surdejen indbefattede hykleri (Luk. 12:1) og Paulus gør det klart, at det også handler om synd (1. Kor. 5:4-7). Vogt jer for den, siger Jesus og rens den ud, siger Paulus: ”En smule surdej gennemsyrer hele dejen” (Gal...
af Kim Andersen, d. 18-04-05

- G12, endnu en guddommelig formel?

Jeg bliver overrasket hver gang! Kristenheden i dag, finder igen og igen på nye formularer eller metoder, der med garanti skulle bringe Herrens vingård i fuld flor. De har f.eks. lavet et koncept - en manual, der med garanti - sammen med de rigtige følelsesmæssige omstændigheder, kan skabe troen på Jesus Kristus i et menneske. Man bliver ”herlig” fri for at søge Gud først, men kan med denne manual kaldt Alpha, gå udenom Guds Hellige Ånd og Hans vejledning...
af Kim Andersen, d. 28-11-03

- Grundvolden Promise Keepers bygger på

Kendt i Danmark under benævnelser som: Det for mænd! Mandemøder! eller andet. Men læren er den samme som den, Promise Keepers i USA står for, og den går beviselig ofte på tværs af sandheden. Redaktør Jewell Van Der Merve siger om Promise Keepers i Discernment, mai/juni 1995: Promise Keepers (fremover PK) har en struktur, som forsøger at forene mænd fra enhver trosretning. På baggrund af deres succes må vi nødvendigvis se på årsagen til PKs fremgang...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-07-98

- Karimatisk Kaos

For at give flere detaljer og vise at det ikke kun er mig der har set bedraget i den karismatiske bevægelse, har jeg oversat denne artikel, fra www.cuttingedge.org, som kan give dig mere at tænke over. Læs evt. artiklen "Den karismatiske bevægelse, nøglen til endetidens bedrag." ”Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige… spottere… brutale, fjender af det gode… hovmodige… i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft… som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende...
af Kim Andersen, d. 31-07-03

- Laodikea

Laodikea var en af de syv daværende menigheder men anses også for at være en åndelig oversigt over tidernes menigheder fra den første til den sidste inden bortrykkelsen. Og nu er vi i den sidste - Laodikea menighedstidsalder. Byen Laodikea lå lidt syd for Kolossæ, ved Meanders sideflod Lykos i Lilleasien. Den var berømt for sine uldstoffer, sin øjensalve, sine banker og handelshuse. Og mange jøder havde bosat sig i byen...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-08-03

- Målrettet søgerfølsomhed - verdens invasion af menigheden

Kristi legeme har til alle tider været en hindring, for at Satan og hans hær har kunnet udføre deres planer til fulde. Flere gange, viser historien, har Satan haft sine topmænd som har forsøgt at skabe det rige, som den okkulte verden endnu venter på - Charlemagne, Napoleon, Bismarck og Hitler er eksempler på sådanne imperialister. En plan om at bruge menigheden som uddannelsescenter for det kommende imperium, er godt i gang! New Ageren, Jeremy Rifkin skrev i 1979 i sin bog ”The Emerging Order”, at den kristne menighed ville blive brugt til at forberede den nye tid - den nye verdensorden...
af Kim Andersen, d. 25-01-13

- Måtte Gud give os ledere efter sin vilje

”Må Herren, han som er Gud over åndslivet til alt kød, sætte en mand over menigheden, som kan gå ud foran dem og som kan gå ind foran dem, en, som kan lede dem ud og føre dem ind, så ikke Herrens menighed bliver som får uden hyrde." 4.Moseb. 27:16-17. Moses så, at Israel var i stor nød, fordi de manglede en hyrde, og bad derfor denne bøn. Vi må bede den samme bøn, om Gud dog måtte sætte ledere med sand gudsfrygt ind i vore kirker og forsamlinger til at lede de ”hyrdeløse får”, der går hid og did som et let bytte for ”ulvene...
af Holger Skov Særkjær, d. 18-03-02

- Pensacola-vækkelsen - en rapport om dens lære og konsekvenser

Hvad har Toronto- og Pensacolavækkelsen medført? Alle er enige om, at 'ånden' fra disse steder har spredt sig til kristne menigheder og kirker verden over, og har påvirket de kristne til at have et andet kristendomssyn end tidligere. Hvis denne 'ånd' er fra Gud, så må man selvfølgelig forvente, at den vil forårsage en forvandling af hjerterne både til en større hellighed og til en større respekt for det skrevne ord...
af Eskild Skov Særkjær, d. 13-12-01

- Tiende og menigheden

Jeg er blevet ansporet til at skrive en artikel om tiende i menigheden, da jeg igennem tiden har modtaget mange mails fra bekymrede folk der ikke kan finde en anstændig menighed at komme i, og dermed et sted at betale tiende - det er vel vigtigt at betale tiende? Det er lige kommet frem at Pat Robertson, den usmagelige skiderik, røver penge fra gamle mennesker, ved misbrug af deres oprigtighed i troen...
af Kim Andersen, d. 10-10-13

- To vækkelser

Gennem de sidste få år har bevægelsen, kendt som ”Toronto velsignelsen”, svøbt sig gennem mange kirker og samfund verden over, særlig i de vestlige nationer, og har frembragt mange nye, ”fremmede” manifestationer med splid i menighederne til følge. {Det samme kan siges om Pensacola. Oversætters kommentar}. Formålet med dette skrift er at se på de fakta og historiske data, der er forbundet med disse vækkelsesformer...
af Andrew Strom, d. 18-10-98

- Toronto CHRISTIAN Fellowship

Toronto CHRISTIAN Fellowship En Introduktion. Vi skriver snart år 2000. Det er ikke kun på kalenderen vi kan se det. Nej, mennesker er blevet urolige, utålmodige og søgende. Alle skal have en menig med livet. En religion man kan tro på, et åndeligt ståsted, noget at være fælles om, noget at dele med andre, en fælles interesse. Man er ikke længere tilfreds med at skulle være landmand, bare fordi ens far var landmand...
af Ukendt, d. 12-08-01

- Tre Falske Indstillinger Til Bibelen

Trei Falske Indstillinger Til Bibelen. Der eksisterer trei falske indstillinger overfor Bibelen. Det nytter ikke noget at kæmpe imod en eller to af dem når man er fanget i en anden. Dette kunne ¨så bare være en undskyldning for at kunne fortsætte i ens egen frafald. 1. Den første indstilling som har skadet kirken og dermed samfundet er liberalismen. Oprindelig opstod liberalismen som en forsøg til at redde kristendommen i en tid hvor oplysningen, videnskab og den industrielle revolution tilsyneladende fjernede eksistensberettigelsen af Bibelen...
af Mathias Graul, d. 05-03-00

- Willow Creek er bygget på B. Hybels frafaldsteologi

Jeg har tidligere skrevet om Willow Creek (fremover WC). Men efter som dens afvigende synspunkter vinder frem og mange ikke kan se, at WC forkynder en alvorlig forførende lærdom, vil jeg her bringe en mere uddybende artikel om, hvorfor dens lære ikke stemmer med Bibelen. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Som den lunkne Laodikea menighed Kort sagt ligner WC den lunkne Laodikea menighed, til hvilken Jesus sagde: ”Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-03-03

- Åndelig og sjælelig kontrol, igennem misbrug af Guds Ord

Jeg har før talt om programmering af samfundet, hvor man igennem medier af hver en slags, knytter sit budskab til følelser - ofte frygt. Det kan også være velvære - eks. seksuelle ting, der serveres med glamour, oprigtige følelser og glæde, selvom der i den verden findes en afgrund, uden bund, af sorg og smerte. Man associerer emner til følelser og kan ad den vej promovere selv synd som noget helligt...
af Kim Andersen, d. 12-05-11