Israel


- "Mit er landet" siger Herren [Del 1]

Der er i denne tid er stærk diskussion om, hvem landet, som kanaa´næerne engang ejede, i dag skal tilhøre. Og desværre danner mange deres mening ud fra en usaglig og ensidig propaganda. Derfor vil jeg citere nogle af de ord, Gud selv har sagt om, hvis dette land er. Kanaa´næerne havde som nævnt landet, men Gud fratog dem det og lod dette syndige folk udrydde, eftersom de ville ødelægge hele strukturen i menneskeheden i landene deromkring...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-04-02

- "Mit er landet" siger Herren [Del 2]

PLO bruker barna i krigen Arabiske barn sendes inn i kampene mellom Israel og PLO. I sommer har flere tusen barn vært invitert til treningsleire for å lære kamp mot jødene. I skolebøkene oppfordres barna til hellig krig, sier David Bedein i Israel Resource. I læreboken for arabiske barn som leses av 10 år gamle elever er det 16 sider som forteller hvordan palestina-arabiske barn skal delta i jihad (hellig krig) for å utslette jødene fra hele «Palestina»...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-04-02

- Det er GUDS land og folk

Uviljen mod Israel stiger i nutiden i uventet grad, og der bliver flere og flere jøder dræbt på grund af hadet mod dette folk. Der er flere anti-jødiske demonstrationer end nogensinde. Ødelæggelser på tempelbjerget af de tidligere jødiske templer tiltager. Synagoger brændes ned, og anti-semitiske slagord skrives på Jerusalems mure. Hele verden vender Israel ryggen og fordømmer alt hvad de gør...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-08-01

- Det fik du ikke at vide om Israel i 2010

Løgnen om mellemøstkonflikten. En aktuel orientering af faktiske forhold, som pressen ikke fortæller En kort baggrundsinformation: Ifølge islam er en jødisk stat på det, de mener, er ’muslimsk jord’ imod Allahs vilje og skal derfor bekæmpes med alle midler for til sidst at blive fuldstændig udslettet. Organisationer som PLO og Hamas, så vel som en mængde andre muslimske organisationer, er derfor oprettet med det ene formål at fjerne det jødiske folk og landet Israel fra landkortet...
af Eskild Særkjær, d. 16-12-10

- Esaus vrede

Esaus vrede mod Gud og Jakob  ”Jakobs hus skal være en ild og Josef hus som en flamme. Men Esaus hus skal blive til halm. De skal sætte det i brand og fortære det, og ingen af Esaus hus skal overleve, så sandt Herren har talt.” Obad. vers. 18. Hvad ved vi om Esau? Vi ved, at han ikke satte pris på sin førstefødselsret og dermed Isaks bedste velsignelse, som han solgte for en ret linser...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-08-01

- Fakta om Israels ret til landet

To folk kræver at have ret til samme land i Mellenøsten. Hvis land er det? Er det Israels eller palæstinensernes? Mange lande blander sig og tror, at de har ret til at afsige dom i denne sag. Og krige søger at finde frem til retten ved magt. Men Gud lader ikke våbnene bestemme. Hans plan er fra ældgammel tid og rokkes ikke ved våben eller folks meninger. Når Gud taler om noget, er det hans autoritative mening...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-10-02

- Hadet der aldrig slukkes

Isaks førstefødte Esau var oprindelig arving til de store rigdomme efter Abraham og Isak og kunne være blevet en af Israels patriarker. Men således blev det ikke. Han satte ikke mere pris på sin arv, end at han solgte den for en ret mad. (1. Mos. 25:24:34.) Han fik i stedet sorg, skam og vanære. Og dermed såede han frøet til det had, som siden har fulgt araberne mod det jødiske folk. For bedre at forstå Obadias´ beretning om Edom, må vi se på grundlæggeren, Esau...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-04-07

- Israel i endetiden

Intet andet sted på jorden er der en så hård strid om et stykke jord som det, der er kendt under betegnelsen tempelbjerget i Jerusalem. Årsagen er, at Gud valgte dette sted for sig selv. Vi læser derom i 2. Mos 15:13-17: ”I din barmhjertighed leder du dem, det folk (Israel), du har forløst. Du fører dem med din styrke til din hellige bolig (på tempelbjerget). Folkene hører og skælver...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-11-03

- Israel, Herrens udvalgte folk

HERREN, Israels forløser, udvalgte sig et folk til et bestemt formål. Israel er Yahwe Elohims (Gud Herrens) tegn til al verdens folk til alle tider. Alle jordens folkeslag var faldet fra troen på den eneste, sande GUD. Da udvalgte HERREN én bestemt mand i et afgudsdyrkende land, som han så ville tro på ham. Læs beretningen om kaldet af Abram, som Yahwe Elohim udvalgte i 1. Mos. 17:1-22. Læs med særlig omtanke vers 8...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-03-06

- Jeg græder nok tårer til at fylde et hav

Med forbindinger om sit hoved, skubbede Penina Eisenmann sig selv ud af hospitalssengen i går, for at gå til sin datters, Gal, 5 år og sin moders, Noa Alon, 60 år, dobbelt begravelse i Ofra. ”Det er det sidste jeg kan gøre for dem,” sagde Penina til journalisterne i går på Jerusalems Hadassah-University Hospital i Ein Kerem. Det sidste hun husker, før terrorist angrebet, som myrdede 7 i Jerusalem onsdag, er at hun holder sin datter i hånden...
af Tovah Lazaroff og Margot Dudkevitch, d. 26-06-02

- Krigen i Gaza, 2008/2009

Det kontinuerligt tilbagevendende problem i mellemøsten, har så lang en historie, at de færreste kan huske og sammenholde den virkelighed der må kendes, for at kunne bedømme retfærdigt i den uendelige krig mellem arabere og jøder. Lettere gør det ikke sagen, at verdens journalister er lige så glemsomme (og ofte forudindtaget imod Israel), som folk der ikke betales for at dække begivenhederne...
af Kim Andersen, d. 03-01-09

- Pro-israel italiensk sheikh siger:

Imanen for Al`Nooor Moskeen i Rom, sheikh Abdul Hadi Pallatzi, der er overhoved for det italienske, muslimske fællesskab i byen, har bedt Premiereminister Sharon om at bruge lejligheden til at skaffe sig af med Arafat, der er bagmanden bag terroren i Israel. Han beder ham sætte Arafat i fængsel eller likvidere ham for at få en ende på terroren, han har bragt med sig fra Tunis. Detaljerne i denne udtalelse blev bragt i Al Sharq Al Awsat...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-06-02

- Rør ikke Guds øjesten

Det er af stor betydning at kende sandheden vedrørende Israel og palæstinenserne. Holder vi os kun til aviser og TV nyheder, får vi en stærk fordrejet fremstilling, og mange spørger: Hvad er sandheden? Efter fremstillingen i medierne kommer de fleste til at tro på løgnen. Jeg henviser derfor til bogen IN TIME IMMORIAL, af Joan Peters. (Den udkommer vist nok på norsk i år.) Den giver et sandt billede af hele situationen...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-04-04

- Situationen i Guds land, Israel.

Der er mange der taler om situationen i Israel, og håber på, om ikke forventer, at Gud griber ind og forsvarer sit folk. Jeg læste om en jødisk familie, der kort før rømningen var ved at installere nyt komfur i deres hjem, med en forventning om, at Gud ville kæmpe for dem, da Han har lovet dem landet – at de aldrig skal fordrives igen. Mange kristne forventer også at se Guds hånd komme til undsætning, og beder at det må ske...
af Kim Andersen, d. 11-09-05

- Situationsrapport fra Israel

Først når vi læser Bibelen og drager paralleller til nutidens nyhedsmedier forstår vi, hvor præcise dens profetier er. Naturligvis måtte profeterne bruge billedsprog, idet nutidens våben ikke fandtes på den tid. Men de så disse våben i det fjerne og fortalte om deres grusomhed. Nutidens medier fortæller om Iraks forberedelser til at bruge biologiske og kemiske våben. Og vi ved, at Israel uden tvivl vil få sin del at føle...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-01-03

- Vatikanet, Arafat m.fl. vil hindre Gud i at nå sit mål

Gud har i sit ord klart givet udtryk for, at Israel er hans udvalgte folk, og at han nær tidernes ende vil samle sit folk igen i det land, han gav Abraham, Isak og Jakob. Men Satans mål er at forhindre dette. Og så snedigt er angrebet mod Guds plan sat ind, at mange kristne støtter denne, sataniske plan, idet de har den opfattelse, at Arafat også skal have en del af landet, Gud gav til Abraham, Isak og Jakobs efterkommere...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-12-03

- Vil vi velsignes eller forbandes?

Herrren gav Israels land til Abraham I 1. Mos 12:3 står der: ”Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens folk velsignes.” Og vi læser i 2. Mos 6:2-8, at ”Gud talte til Moses og sagde til ham: ”Jeg er Herren (YHWH). Jeg viste mig for Abraham, Isak og Jakob som Gud Den Almægtige, men ved mit navn Herren (YHWH) gjorde jeg mig ikke kendt for dem...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-06-03