Tyrkisk avis opfordrer til fælles islamisk bekæmpe af Israel

Lagt på d. 09/03-18Efter at have arresteret en tyrkisk akademiker, Cemil Tekeli, for mistanke om at hjælpe Hamas-terrorister i Tyrkiet, får vi et kik ind i den islamiske verdens planer for at udrydde Israel. Det Tyrkiske dagblad "Yeni Safak" opfordrer til at 57 islamiske lande skal samle sig og gå imod Israel:

Den 12. december, før et topmøde i Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC) i Istanbul, offentliggjorde det tyrkiske dabgblad Yeni Safak, der er tæt på præsident Recep Tayyip Erdogan og hans regerende AKP-parti, en artikel med titlen "Et Opråb til Presserende Handling", som også optrådte på avisens hjemmeside under titlen "Hvad hvis en islamisk hær blev dannet mod Israel?" Artiklen opfordrede OICs 57 medlemslande til at danne en fælles "islamisk hær" for at belejre og angribe Staten Israel. Det gør opmærksom på, at en sådan fælles hær vil overgå den israelske hær i mandskab, udstyr og budget og fremlægger statistikker for at bevise dette. Det går også ind for at etablere fælles grundlag for hærens land, luft- og flådestyrker, der kommer fra hele den muslimske verden for at belejre Israel, og henviser til at Pakistan, som det eneste nukleare land har "en særlig status" blandt OIC-landene. Et interaktivt kort giver information om militære styrker, der er stationeret på forskellige steder og hvilken rolle, de kan spille i det potentielle fælles muslimske angreb på Israel.1

Dagbladets artikel bygger på informationer fra en yderst Israel-fjendsk virksomhed med navnet SADAT, grundlagt af Erdogans seniorrådgiver for militære anliggender, og tidligere generalsekretær Adnan Tanriverdi. Han er ekspert i assymetrisk krigsførelse, og blev afskediget fra det tyrkiske militær i 1996 på grund af sine islamistiske holdninger.

Yeni Safak artiklen er baseret på et PDF-hæfte med en række artikler af Tanriverdisamt andre materialer, der var på SADATs hjemmeside og som sidenhen er blevet fjernet. Nogle af artiklerne er smittende anti-Israelske og fremmer målet om at bevæbne palæstinenserne og danne en islamisk hær, for at eliminere Israel. 

En af disse artikler, der hedder "SADAT og Fremtiden for den Muslimske Verden", beskriver Israel som "Forposten for det Nye Korstog og en Dolk i Islamens Hjerte" og "Øjne, Ører og Nævefor den Kristne Verden". En anden artikel med titlen, "Hvordan løser man det palæstinensiske spørgsmål?" understreger behovet for at udnytte OIC som grundlag for et permanent forsvarssamarbejdsudvalg, og beskriver også hans vision for at etablere militære baser med det formål at befri Palæstina. En artikel med titlen "Palæstina Skal Også Have En Hær" artikulerer Tanriverdi's vision om at danne en palæstinensisk hær, udstyret med stridsvogne og andet tungt våben og tilføjer, at denne hær sammen med en forenet islamisk hær, kan medføre Israels militære nederlag inden for 10 dage og dets diplomatiske nederlag inden for 20 dage. 

Den kendsgerning, at Yeni Safak gengiver Tanriverdi's artikler, indikerer at det regime-associerede medie fremmer en dagsorden for at angribe Israel.

Bemærk, at det ikke kun er hadet til Israel, der behandles i SADAT's dokumenter. Der er et islamisk ordsprog der siger "efter lørdag kommer søndag", og mens det tolkes forskelligt, er en af betydningerne at først udryddes jødedommen, derefter kristendommen. Når fremtiden for den muslimske verden nævnes, er det uden tvivl at forstå som fremtiden for én muslimsk verden.

Artiklen i Yeni Safak, siger bl.a. at:

Hvis OIC-medlemslandene forener og danner en fælles militærstyrke, vil det være den største hær i verden. Disse landes samlede befolkning er 1.674.526.931. Antallet af soldater i aktiv tjeneste i disse lande er mindst 5.206.100. Deres [overordnede] militære forsvarsbudget på 1 millard DKK, er også værd at lægge vægt på... Hvad Israel angår, er det betydeligt ringere. Befolkningen i dette land, som forsøgte at besætte Jerusalem mens det var omgivet af muslimske stater, er 8.049.314. Bemærk, at befolkningen i Istanbul alene overstiger 14 millioner. Antallet af soldater i aktiv tjeneste i de [israelske] besættelseskræfter er 160.000, og [Israels] forsvarsbudget er ca. 94 millioner

En forenet islamisk aktion mod Israel vil se således ud - nogenlunde skildrende Magogkrigen:


Den islamiske hær vil stå med godt 32 soldater mod 1 Israelsk soldat. Men vi må ikke glemme parametren Gud. Da Midjanitterne i fortiden gik imod Israel med 135.000 våbenføre mænd (Dom. 8:10), da stille Gideon under Guds vejledning op med 300 mand (Dom. 7:7), hvilket var 45 Midjanitter mod 1 Israeler. Vi må heller ikke glemme Guds tale i 3. Mos. 26:6-8, hvor vi ser at med Guds hjælp vil 1 Israelit kunne bekæmpe 100 fjender.

Oven i dette kommer, at USA som tidligere sagt, flytter sin ambassade til Jerusalem (allerede d. 14. maj, 2018 - på Israels 70årsdag), og palæstinenserne har erklæret at de vil lave 3 dages, palæsinensisk mydighedsstøttet, demnonstartion. 

Fatah Central Komité-medlem Jamal Mahisan, fortalte Haaretz at Trumps beslutning var inflammatorisk materiale, som vil inspirere palæstinenserne til at indtage gaderne i vrede.2

En sådan demonstration er ikke noget at spøge med. Folket har igennem flere årtier næret hadet og oprørsfølelsen imod Israel, og et oprør i gaderne kan blive grimt. Israel står med en potentiel krise både indefra og udefra.

Det, vi ikke må glemme er, at vi har fremtidsudsigterne fra Skaberen selv, i Hans Ord. Og Han har afsløret for os, at Esaus hus, herunder det nutidige palæstinensiske folk, skal fortæres af Israel3. Vi ved at templet vil blive genopført og ofringerne genindstiftet (Dan. 9:27), og vi ved at Gud ærer sit løfte til Abraham, "jeg giver dig og dit Afkom efter dig din Udlændigheds Land, hele Kana'ans Land, til evigt Eje, og jeg vil være deres Gud!" (1. Mos. 17:8).

Der vil komme krig, og det vil, hvis ikke opfylde, så fortsat tilrettelægge verden således, så alle profetierne bliver opfyldt til punkt og prikke. Derfor er denne tid så interessant. Det hører til årvågenhed at følge med, for det giver os en fornemmelse af hvor i tiden vi er. Vi er meget tæt på Jesu genkomst, og vi må med god samvittighed og tæt fællesskab med Jesus gå tiden i møde. 

1 "Turkish Newspaper Close To President Erdogan Calls To Form Joint Islamic Army To Fight Israel", Memnri, d. 07-03-2018
2 "Trump's Jerusalem Decision: Palestinians Declare Three 'Days of Rage' Across West Bank; Arab World Outraged", HAARATZ, d. 05-12-2017
3 Se Er Obadias' profeti ved at nå sin opfyldelse?


Debat: Tyrkisk avis opfordrer til fælles islamisk bekæmpe af Israel

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Relaterede nyhedsblogs

Islam [54]; Israel [82]; Jerusalem [11]; Mellemøsten [67]; Palæstina [24]; USA [18];

Flere nyhedsblogs fra 2018