Henved 1000 forskere uenige med Darwinismen

Lagt på d. 09/08-18Ofte argumenteres der for videnskabens teorier, med ideen at kun fallerede, useriøse forskere betvivler Darwinismen. Enhver uddannet med en smule respekt for sig selv, vil aldrig nogensinde foreslå en bogstavelig fortolkning af Bibelens skabelsesberetning på seks dage. Der skal ikke meget undersøgelse til, før den tese falder til jorden.

For år tilbage købte jeg en bog1, hvori 50 forskere med multiple grader i videnskabelige færdigheder, er kommet til den konklusion, at hele skabelsens symfoni af samarbejde ikke passer med Darwins tanke om naturens evig-lange døds-krig, art mod art. Det interessante er, at det ikke var deres forudgående tro, der drev dem i retning af Bibelens vidnesbyrd, men det var det, de observerede på hver deres videnskabelige felt. Tilfældigheder giver ingen mening - slet ikke.

Men er 50 erfarne stemmer ikke nok, tilbyder siden "A Scientific Dissent From Darwinism" et underskrevet dokument af omkring 1000 forskere med Ph.D. på videnskabelige felter, der siger,

Vi er skeptiske over for påstande om tilfældig mutation og naturlig udvælgelses evne til at redegøre for livets kompleksitet. Nøje granskning af beviset for Darwinistisk teori, bør tilskyndes.2

Professor Colin Reeves fra Coventry University, som er i afdelingen for matematiske videnskaber udtaler:

Darwinisme var en interessant idé i det 19 århundrede, da håndvejrende forklaringer gav et plausibelt, hvis ikke behørig videnskabeligt, rammeværk hvori vi kunne tilpasse biologiske fakta. Men, det vi har lært siden Darwins dage, kaster tvivl over den naturlige udvælgelses evne til at skabe komplekse biologiske systemer - og vi har fortsat kun lidt mere end håndvejring som argument i dets favør.3
 

Det er præcist sådan, tror jeg - i hvert fald har jeg oplevet det tit, diskussionerne med ateister foregår. Jo større armbevægelser de får, jo mere forventer de at man bøjer sig for ideen.

Edvard Peltzer fra Californiens universitet i San Diego, som har en Ph.D. i oceanografi siger (på samme side):

Som kemiker, drejer det mest fascinerende emne sig for mig omkring livets oprindelse. Før livet begyndte, var der ingen biologi, kun kemi - og kemi er det samme igennem alle tider. Det, der virker (eller ikke) i dag, virkede (eller ikke) tilbage i begyndelsen. Så, vores ideer om hvad der skete på Jorden før livets fremkomst, er afgjort mulige at teste på et laboratorium. Og det vi har set indtil nu, når reaktioner er efterladt ukontrolleret som de ville være det i den naturlige verden, er ikke meget. Faktisk overgår de opløsende reaktioner og og de konkurrerende reaktioner langt de syntetiske reaktioner. Det er kun når en intelligent agent (så som en forsker eller en kandidatstuderende) bryder ind og "justerer" reaktionens forhold "helt rigtigt", at vi ser noget fremskridt overhovedet, og selv da er det stadig ganske begrænset og langt fra hvor vi er nødt til at komme til. Derfor er det selve kemien der der taler om et behov for mere end bare tid og tilfældighed. Og om det ganske enkelt er et mere specificeret sæt af initielle betingelser (fin-justering) eller en form for fortsat styring indtil livet ultimativt fremstår, er stadig ukendt. Men det, vi ved, er at de tilfældige kemiske reaktioner er både beklageligt utilstrækkelige og arbejder ofte imod de veje der er nødvendige for at lykkes. Af disse grunde er jeg seriøst i tvivl om hvorvidt det nuværende Darwinistiske paradigme nogensinde vil gøre yderligere fremskridt på dette område.

Det er i den "videnskabelige" verden ganske enkelt helligbrøde at sige sådan som Peltzer gør det her. Det er lige så vederstykkeligt og strafbart for den videnskabelige karriere, som det er for en muhamedaner at betvivle Koranens historisk fejlbefængte historie. "Død over realisterne" er i begge lejre det fanatiske kampråb, mens man velvilligt lukker øjnene for den videnskabelige proces, der som videnskabens liturgi med nidkærhed burde tages alvorlig. Men i så fald ville det afkræve dem ubetinget accept af Skaberen, og det er under ingen omstændigheder tilladt.

Chris Williams fra Ohio statsuniversitet, som har en Ph.D. i biokemi stiller en masse ubesvarede, men særdeles nødvendige spørgsmål:

Som biokemiker og softwareudvikler som arbejder med genetisk og stofskifte undersøgelse, er jeg fortsat forundret over livets ufattelige kompleksitet. For eksempel har vi alle et kæmpe 'computer program' på seks milliarder DNA baser i hver en celle som ledte vores udvikling fra et fertilliseret æg, som specificerer dannelsen af mere end 200 vævtyper, og binder alt dette sammen i adskillige høj-funktionelle organiske systemer. Få mennesker uden for genetik og biokemi forstår at evolutionister stadig ikke kan give nogle væsentlige detaljer overhovedet, om livets oprindelse, og i særdeleshed oprindelsen af genetisk information i den første selvreplikerende organisme. Hvilke gener krævede den - eller havde den overhovedet gener? Hvor meget DNA og RNA havde den - eller havde den overhovedet nukleinsyrer? Hvordan opstod informationsrige molekyler før naturlig udvælgelse? Præcist hvordan opstod den genetiske kode forbindelse mellem nukleinsyrer og aminosyresekvensen? Tydeligvis er livets oprindelse - fundamentet for evolution - stadig praktisk talt spekulation, og meget lidt hvis overhovedet noget fakta.

Spørgsmålene han stiller, kræver en skaber. Kompleksiteten kræver en intelligent indgriben, der igennem alle oprindelsesprocesserne dirigerer hvert et atom og hver en molekyle. Det er ganske enkelt sandt og bliver tydeliggjort jo mere vi lærer om skabelsen, at Paulus har ret, når han om Gud siger, "hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, idet det forstås af hans gerninger, så de er uden undskyldning" (Rom. 1:20). 

Ikke blot er de evolutionistiske forskere der fornægter skabelsens vidnesbyrd om en Skaber, uden undskylding. De er på forhånd dømt af Skaberen for at fortie sandheden. Paulus siger i samme åndedrag at "Guds vrede åbenbares fra Himmelen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden ved uretfærdighed; det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem" (Rom. 1:18-19). Det er præcis det, de tre forskere citeret her erkender - iblandt 1000 andre forskere. De ser tydeligt at livets oprindelse er umulig uden intelligent indgriben. 

Kort sagt, så er det hermed bevist som løgn, når det påstås at uddannede, seriøse forskere bekender sig til Dawinistisk evolution. Flere og flere erkender i takt med erkendelsen af skabelsens kompleksitet, at teorien er falleret.

Bibelen er sand. Gud eksisterer, og Han gav sin Søn for at du og jeg skal leve, om end vi dør (Joh. 11:25)! 

1 "In Six Days: Why Fifty Scientists Choose to Believe in Creation", Amazon
2 "A Scientific Dissent From Darwinism", A Scientific Dissent From Darwinism
3 "Scientists - Dissent from Darwin", A Scientific Dissent From Darwinism


Debat: Henved 1000 forskere uenige med Darwinismen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Evolution [58]; Skabelse [17]; Videnskab [53];

Flere nyhedsblogs fra 2018