Corona, elitens forandringsagent

Lagt på d. 02/09-20Siden Coronaprogrammet startede, er der blevet fiflet umådeligt meget med smittetallene, for at få Corona til at se mere farlig og smitsom ud, end den er. Samtidig har man haft fokus på den lille promille af borgerne der har oplevet de værste symptomer, mens over 96% - baseret på de falske oppustede smittetal - har det fint igen. Der er kilder der endda siger 99% - og det kan være endnu flere, for Centers For Disease Control har med en ny rapport estimeret, at kun 6% af alle registrerede Coronadødsfald i USA, kan tilskrives Corona alene1. I gennemsnit har de registrerede haft 2,6 andre tilstande eller årsager der har forårsaget at de er døde. Det kan være en person med kræft og sukkersyge, som får kolesterolnedsættende medicin, der ikke behøvede Corona for at dø. 94% af alle tilfælde har haft flere dødsårsager, men Corona blev registreret som dødsårsag.

Gunnar Jacobsen, der er lektor emeritus, har kikket på PCR-test metoden2, og betvivler stærkt at det er en pålidelig testmetode - hvorfor hans kommentar blev afvist af Jyllands-Posten. Andre researchere har også påpeget det samme, f.eks. prisvindende journalist Torsten Engelbrecht og Konstantin Demeter, der er uafhængig researcher3. Fremragende research der med ærlighed og logik viser at testene ikke virker. De er jo ikke eksperter, og verdens politikere vil kun lytte til eksperter, uanset hvor ofte de tager fejl. Nogen tid er gået siden disse researchere ganske korrekt har lagt 1+1 sammen og set, at testene ikke virker, og i ingen anden end The New York Times bliver samme fallerede tests grillet:

I tre sæt testdata, der inkluderer cyklustærskler, udarbejdet af embedsmænd i Massachusetts, New York og Nevada, bar op til 90 procent af de positive testpersoner næppe nogen virus, fandt en gennemgang af The Times.4

Årsagen til det er, at man i testene løber igennem prøven af 37-40 cyklusser. Der er ingen der har fundet den rette kalibrering af testmetoden - hvor mange cyklusser der skal til for at få det præcise resultat. Jo flere cyklusser jo mere sikkert er det man finder reminiscenser af den virus man leder efter, og med nok cyklusser er det 100% sikkert virussen bliver fundet. En mere realistisk test vil være med en cyklusgrænse på 30 og derunder, konkluderer Dr. Michael Mina, en epidemiolog ved Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Løsningen på problemet, siger samme epidemiolog Michael Mina - og han er jo ekspert - er mere test. Det er uinteressant at 90% af de positive tests var falske positiver - det betyder bare at vi må teste mere hysterisk for at finde flere smittede. Der er ingen mening med galskaben - og værre bliver det i lille Danmark, der ikke engang bruger testene til smittesporing5.

Når der I USA er 0.00297% af befolkningen som er døde af Corona, og 90% er testet falsk positive (med samme PCR testmetode som bruges i andre lande, inkl. Danmark) - hvorfor i alverden bliver man ved med at lede landene som om der var en pandemisk krise? 

Verden udmattes:
Det er så tydeligt, at det er uundgåeligt at se, med mindre man nægter, at Corona er et program til at forandre verden! Det handler om at udmatte befolkningen, så de til sidst på demokratisk vis, råber efter antikrist - elitens egen despot for den nye verdensorden. Planen ses i Illuminatis protokoller for den nye verden:

Anerkendelsen af vores despot må også komme før ødelæggelsen af konstitutionen; tidspunktet for denne anerkendelse vil komme når folket, udmattet til det yderste af uregelmæssighederne og inkompetencen - en situation vi vil arrangere - hos deres regenter, vil skrige: ’Væk med dem og giv os en konge over hele jorden, som vil forene os og udrydde årsagerne til uorden - grænseområder, nationaliteter, religioner, statsgæld - som vil give os fred og ro, som vi ikke kan finde under vores regenter og højtstående repræsentanter’6

Lyt nu til Deborah L. Birx, der bl.a. er USA's specialrepræsentant for global sundhedsdiplomati:

Efter fem måneders restriktioner, er nerverne flossede...Når amerikanerne får at vide, "Vi kunne leve med denne virus i årevis", er deres svar ofte, "Jeg kan ikke leve sådan i årevis". Og de er villige til at give op... Selv de mest udsatte, på grund af sundhedsproblemer, kæmper... Jeg talte med en beboer på et plejehjem i Oklahoma i går, og hun var ligesom: "Vi kan ikke blive ved. Hvis du giver os en tidslinje, kan vi muligvis holde den klørende i yderligere to til tre måneder. Vi kan muligvis holde det igang indtil ferien. Men du kan ikke fortælle os, at dette fortsætter sådan ind i 2021"... Denne stemning deles af andre... Jeg er blevet så ramt af antallet af amerikanere over hele landet, der har fået nok... at dødeligheden aftager har også kompliceret forholdet... Når folk begynder at indse, at 99% af os er OK, bliver det mere og mere vanskeligt at få folk til at overholde restriktionerne.7

Centers For Disease Control lavede en undersøgelse i 2020, hvor de mellem 24-30 juni adspurgte 5412 mennesker om deres mentale tilstand:

Mere end en fjerdedel af de 18-24-årige i USA og næsten en tredjedel af omsorgspersoner for voksne, overvejede alvorligt selvmord i juni, da coronaviruspandemien fortsat har en betydelig negativ indvirkning på mental sundhed... Omkring 40,9% af respondenterne rapporterede mindst én negativ mental eller adfærdsmæssig helbredstilstand. 31% sagde, at de havde oplevet symptomer på angst eller depression, 30 dage før undersøgelsen, mens 26% rapporterede traume eller stressrelaterede symptomer.

Omkring 13% af de adspurgte rapporterede, at de startede med eller øgede deres stofbrug, som en håndteringsmekanisme, mens 11% af de adspurgte sagde, at de alvorligt havde overvejet selvmord... Ca. 75% af de unge rapporterede at de havde mindst ét ugunstigt mentalt eller adfærdsmæssigt helbredssymptom, hvilket gjorde dem til langt den mest påvirkede demografiske gruppe. Symptomer på angst eller depression var de mest almindelige, idet 63% af 18-24-årige rapporterede angstrelaterede symptomer.8

Verdens borgere udmattes og trættes med meningsløs frihedsberøvelse. Fuldstændigt vanvittige krav og restriktioner tvinges med trussel om overdreven bødeforelæg ned over hovedet på alle. Det varer ikke længe før verden råber på antikrist, som det for flere århundrede siden er planlagt af eliten. Den politiske håndtering af Corona er et fupnummer, og mere og mere kommer frem for at bevise det. Det har aldrig været en pandemi, men de elitekontrollerede medier har ladet verden se lokale udbrud, og har forstærket skrækken med billeder og beskrivelser, der har gyset igennem verdensbefolkningen og bragt dem til underkastelse. Al den rigdom og økonomisk styrke der var akkumuleret i samfundende som resultat af borgernes anstrengelser igennem årtier, er med politisk sindssyge blevet hældt ud i intetheden, i navnet Corona. Og tænk lige over dette:

Ordet Corona består af 6 bogstaver, der med det, der kaldes simpel gematria, summerer til 66 - altså 666, hvilket bør få os til at overveje hvad det her handler om. C=3, O=15, R=18, O=15, N=14, A=1. Ialt 6 bogstaver der giver 66. Dertil kommer at det græske ord for Corona er stémma der betyder, krone, tiara, diadem og ordet er brugt én gang i Bibelen, i Apg. 14:13, i forbindelse med hedenske ofringer, "præsten ved Zeustemplet, som lå uden for byen, kom hen til byporten med tyre og kranse og ville ofre sammen med skarerne". I de gamle hedenske ofringer, blev ofrene (ofte dyr) eller afguder kronet med et bånd af blomster og andet, og verden er i dag det offer der krones med en antikristelig krone, en Corona for et antikristeligt kongerige af diktatur og undergang. Hele verden, alle vores anstrengelser, vores penge, jobs og i mange tilfælde liv, ofres til antikrist for at fremme hans snarlige komme.

De fleste danskere vil benægte at Mette Frederiksen har den agenda at undertvinge Danmark en ny verdensorden. Og det kan måske være rigtigt - men hun har som den uselvstændige og umodne statsminister fra begyndelsen sagt, at hun vil kikke ud i verden og lade sig inspirere af hvad andre lande gør - og når hun derved følger elitens ødelæggende politik, så er resultatet det samme i Danmark, som det er i USA.

Et scenarie for den nærmeste fremtid kan være, at nutidens uduelige og korrupte politikere vil blive afsløret. Det er et studie for sig selv, men der forgår ting i Trump administrationen - "drain the swamp", kan være kampen der afslører verdens politikeres systematiske nedbrydning af den verden vi kender. Når de falder, vil antikrist oprette sin nye orden, og alle vil omfavne den og ham, og tro på at nu vil det hele blive godt - men det er der dommen for alvor går over verden. Johannes så denne tid, hvor antikrist vil komme ud af den gamle verdensorden, men vælte den og blive det ottende rige (Åb. 17:11-12), og det kan være det, vi er ved at se. Og det viser os, sammen med de mange, mange andre ting der fortsat åbenbares i verden, at Jesus kommer meget snart.

Hvis du ikke har læst artiklen om Corona, så er den værd at læse, for der synes at være mere gods i den nu, end da den blev skrevet. Det er fuldstændigt vanvittigt hvordan verden ødelægges med systematisk løgn fra de medier, der med sine journalister burde have rygrad nok til at adlyde journalistløftet, at overvåge magthaverne og præsentere samfundende for sandheden.

Alt tyder på at Jesus kommer meget snart. Håber du på frelse af anden vej, eller har du andre ting du sætter din lid til, så omvend dig nu, læg dit liv og al din tillid og tro i Jesu hænder, for det er det, Han forventer af dig, hvis du vil med når Han kalder os hjem. Hans død og opstandelse har sat os i en position, hvor vi med Hans retfærdighed har fundet frelse, dels fra døden, men også fra denne kommende forfærdelige tid.

1 "Weekly Updates by Select Demographic and Geographic Characteristics", CDC, d. 26-08-2020
2 "KAN VI STOLE PÅ COVID PCR-TEST?", NEWSPEEK, d. 06-08-2020
3 "COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless", OffGuardian, d. 27-06-2020
4 "Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be", The New York Times, d. 29-08-2020
5 Coronatest og smittesporing
6 Zions Vises Protokoller, protokol 10, punkt 18.
7 "Birx notes harm of virus fatigue; nerves fraying, she says in Little Rock", Northwest Arkansas Democrat-Gazette, d. 18-08-2020
8 "25% of young Americans are considering suicide amid coronavirus", The Jerusalem Post, d. 16-08-2020


Debat: Corona, elitens forandringsagent

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Relaterede nyhedsblogs

Antikrists komme [24]; Corona [82]; Konspiration [53]; Kontrol [92]; Mette Frederiksen [10]; Politik [115]; Tidens ende [76]; Trængslen [70]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2020