Barack Hussein Obama


- Obama og Skyggeregeringen

Som fortalt i artiklen Mediekrig mellem to verdensordener, tyder meget på at snigmordet på Kennedy, havde at gøre med hans trussel om at afsløre en kontrollerende skyggeregering bag den valgte regering i USA, hvilket lækkede mails fra Hillary Clinton's mailserver også afslører: “Der var en magtfuld gruppe af meget højtstående statslige embedsmænd, som nogle omtalte '7ende etages gruppen' eller 'Skyggeregeringen'...
D. 07-03-2017

- Pavens spirende rolle som Antikrists profet

Francis er, som gennemgået i nyhedsbloggen "Joseph Ratzinger går af - er trængslen kommet til verden?", sandsynligvis den sidste pave, der vil tjene som Antikrists falske profet. I artiklen "Noter fra seminar ang...
D. 28-10-2013

- Krigstrommerne mod Syrien.

Kort og kompakt om krigsrygterne mod Syrien: Vores tid er spækket med rygter om krig, hvilket Jesus har forberedt os på (Matt. 24:6). Hvornår der sker noget i Syrien, det er ikke til at forudsige. Gud ved det, og har fortalt os, at Damaskus på et tidspunkt vil udgå af byernes tal (Es...
D. 02-09-2013

- Obama i Israel, 2013

Det er ikke den store mediebevågenhed Obamas' besøg i Israel har fået. Det virker heller ikke til at have været den store umiddelbare begivenhed. Men måske er det starten på et mere seriøst spadestik for en tostatsløsning i Israel? Først de lidt mere symbolske begivenheder...
D. 27-03-2013

- Israel og den ubrydelige alliance.

Der er ingen tvivl om at den okkulte verden sitrer af forventning om sin snarlige "forløsning", hvor de okkulte planer når sin ondskabstinde siden verdens begyndelse. Retorikken kommer tættere og tættere på Bibelens sprogbrug, og vi ser at tiden nærmer sig - dog er Guds tid den der sætter historiens gang! I 1946 holdt Winston Churchill, den britiske primærminister, en tale og kaldte den tætte forbindelse til USA for et "Specielt Forhold"...
D. 02-03-2013

- Luften sitrer af symbolik!

Først ser vi lynet slå ned i Skt. Peters Basilika, og derefter - jeg mener det var samme dag (25-01-2013) som Israel gav paven et officielt sæde i det, der regnes for Bibelens ovensal hvor den sidste nadver foregik (Mark...
D. 18-02-2013

- Sandy Hook og Afvæbning af Amerika

I nyheden Eskalerende vold i en bedraget verden påpeger jeg den oversete dimension "videnskaben" foragter, nemlig den åndelige verden, hvorfra Satan styrer sin verden - denne klode. Efter Sandy Hook massakren, er folk begyndt at indlevere deres våben i sympati med de omkomne mennesker...
D. 10-01-2013

- Rød regering vil anerkende Palæstina

Det er interessant at se, at en global tanke cementeres - at Israel skal deles. Det er blevet påpeget af mange mennesker som kender deres Bibel, at det skulle komme. Det er for denne forcerende splittelse af Israel, Gud vil dømme hedningefolkene - dvs...
D. 30-08-2011

- Obama ringer til Qatar og Tyrkiets ledere om Libyen

I nyhedsbloggen "Tumulten i mellemøsten", citerer jeg Illuminati's protokoller, der taler om demokrati, som en skjult metode for diktatur. Eliten lægger folket ordene i munden, så det er folket selv, der kalder på Elitens overtagelse af systemerne...
D. 10-04-2011

- Obama er kold overfor muslimrygter

Selvom der intet findes, der skulle sætte tvivl ved at Obama ikke er kristen, og heller ikke at han er muslim, som jeg kort viser i Obama er ikke muslim (se også referencen), så forsøger Obama stadig at køre den gamle politikerstil, "Hør hvad jeg siger, se ikke hvad jeg gør"...
D. 30-08-2010

- Obama er ikke muslim

Det er overflødigt at sige det, men overskriften her lyver, tillige med påstanden i teksten: “Obama er kristen - og det har han utallige gange fastslået. Alligevel er der kun en tredjedel i målingen, der tror på ham...
D. 24-08-2010

- Obama fortryder ikke moske-forsvar

I artiklen Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden, gør jeg rede for at Obama er muslim af hjertet. At han med sine knæfald søger bidrag i de islamiske lande, er ingen hemmelighed. Men det når nu så groteske højder, at det må kaldes forræderi - ikke alene over for USA som national landjord, men også over for alle de mennesker der døde under angrebet på World Trade Center, og i særdeleshed deres pårørende: “USA's præsident Barack Obama fortryder ikke sit forsvar af en ny moske nær Ground Zero i New York, hvor knap 3000 mennesker blev dræbt af militante muslimer...
D. 18-08-2010

- Obama kører det tunge klimaskyts i stilling

Det virker som om eliten bruger klimakampagnen til at demonstrere sin magt. Den markante tvivl der er kommet frem, dels med Al Gore's misbrug af data til at forme Hockeystaven, de hackede mails, kaldt climate-gate sagen1 og ikke mindst de slettede klimadata, omtales ikke med ét ord på COP15 konferencen...
D. 08-12-2009

- Obama kontrollerede pressen under valgkampen.

Jeg har i andre nyhedsblogge nævnt, at demokrati er et fatamorgana. Når alt kommer til alt, så er valgmulighederne ganske små, og pressen styrer vore meninger igennem det, de fortæller og ikke fortæller...
D. 22-10-2009

- USA: Nye miljøkrav til myndighederne

Så spiller Obama med sine diktatoriske muskler, og benytter sin magt til igennem "Executive order" konceptet, der giver USA's præsident ret til egenrådigt at bestemme, at tvinge folket ind under en klima aftale: “USA's præsident Barack Obama vil have de amerikanske myndigheder til at gå foran som eksempler på klima- og miljøområdet...
D. 06-10-2009

- Alle øjne hviler på Obamas FN-debut

I nyhedsbloggen Er Europa parat til skuffelsen?1 har jeg fremhævet en tekst der siger at "Endelig har Obama ladet skinne igennem, at FN fremover vil styre USA og ikke omvendt". Obama har nu holdt sin første tale til FN's generalforsamling, hvor han igen blæser i denne basun...
D. 24-09-2009

- Økonomisk fremgang eller tilbagegang?

Obama har nu forsøgt at berolige Amerika, for han mener at have reddet den amerikanske økonomi fra katastrofe. Han udtaler: “I dag har vi modtaget yderligere tegn på, at det værste kan være bag os...
D. 08-08-2009

- Obama frigiver hemmelige klima-fotos

I 2007 inviterede Connie Hedegaard verdens ledere til Illulisat, for at vise dem menneskets synd, udtrykt i en 15 km tilbagetrækning af gletsjeren. Umiddelbart efter blev der igen så koldt, at Diskobugten frøs til1...
D. 26-07-2009

- En større, stærkere rolle tænkes for IMF.

Igennem flere nyhedsblogs, har jeg igennem dagens nyheder forsøgt at fremhæve, hvordan den ene politiker efter den anden, nærmest lover os en ny økonomisk verdensorden. Nu lader det til at en ny globalstat er ved at opstå, med retten til at trykke sine egne penge, og det drejer sig om den private organisation, den Internationale Valutafond, eller "International Monetary Fund" (IMF)...
D. 23-04-2009

- Obama vil gøre lægers medvirken til abort obligatorisk

Først stjæler han skatteydernes penge, ved at bruge dem til aborter1, og nu skubber han hårdt på, for at tvinge alle Amerikanske læger og sygeplejersker til at foretage abort: “Amerikanske læger og sygeplejersker er ved at miste deres ret til at nægte at medvirke i enhver procedure, der krænker deres personlige moralske eller religiøse overbevisninger...
D. 12-03-2009

- Obama's første handling: skatteyderens penge skal finansiere Abort af sorte spædbørn

Så er Barak Obama igang med sine forandringer. Nu skal forhindringen for brug af offentlige penge til abort fjernes: "Bekendtgørelse vender forbud mod støtte til internationale "familieplanlægnings" grupper, dette er IKKE godt folkens...
D. 21-01-2009

- Sarkozy, Merkel, Blair påberåber ny kapitalisme

Den Franske president Nicolas Sarkozy var leder af en to-dags konference i Paris kaldt "symposium 'Ny Verden, Ny Økonomi'", hvor også den tyske kansler Angela Merkel og Englands tidligere premierminister Tony Blair deltog...
D. 09-01-2009

- Obama og Ahmadinejad

Den 26-10-2008 udgav Forbes en artikel, der er værd at læse. Der har været meget tale om hvorvidt Obama kan være den endelige Antikrist. Jeg bemærkede i nyhedsbloggen Er Europa parat til skuffelsen? at Obama ville underlægge USA’s millitær FN, hvilket er yderst alarmerende i forhold til verdensmilitæret (og tilhørende verdensregering) omtalt i Åb...
D. 15-11-2008

- Er Europa parat til skuffelsen?

Nu har den økonomiske krise forvandlet de tektoniske plader under økonomien, og endnu et stort skridt er taget ind i den globale økonomiske nye verdensorden. Nu tager Obama det stort skridt for det globale verdensmilitær1...
D. 07-11-2008