Den okkulte bølge

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 18/03-03



Okkultismen er i dag åbent accepteret – endog langt ind i kristne rækker. Det er ikke betydningsløs, da det er at vælge løgnens vej. Via film og bøger med for eks. Harry Potter bliver børn og unge lette at binde med bånd, de har vanskelig ved at løsgøre sig fra senere. Ligeledes er TV og mange film også redskaber til at ødelægge vort folk. Mest udsat er børnene og ungdommen.

Den åndeverden, der arbejder i Satans regi, har derved let frit spil og binder snart okkulte fans så hårdt i Satans bånd, at deres evige fortabelse er så godt som sikret. En sådan sandhed er chokerende og forfærdelig og dertil ilde hørt, men den må ikke forties, thi det okkulte skiller os fra Gud. Mange forspilder i ubetænksomhed deres evige tilværelse i Guds herlighed, fordi de er blevet forblændet af Satans løgne. Bl.a. af Satans mange musikformer, hvoraf rock er hans stærkeste, når det gælder at trælbinde mennesker til sig.

Tore Sognefest (norsk forfatter til bogenMusikkens makt) skriver:


”Ungdom har vel til alle tider protestert mot det meste i tiden og samfunnet. I planene for en ny verdensorden, er det derfor viktig å holde ungdommen nede, holde dem tause. De må bevares i sin egen kultur hvor de ikke stiller så mange spørsmål eller er særlig politisk aktiv. Derfor denne bevisste nedbrytning gjennom musikk og narkotiske stoffer. En slik gruppe mennesker vil etterhvert være lite interessert i hvem som styrer, bare de får beholde sin kultur og dyrke sine idealer.

Har du spesielle kjennetegn på Satans musikk? spørger en journalist.

Svar: MONOTONI, ensformighet og gjentagelser, samt lite variasjon. Vi hører det samme i noen kristne forsamlinger dessverre, at det varmes opp før møtet med slik musikk. Musikken har makt til å tilrettelegge resten. Man blir forberedt på en slik måte at man blir mindre kritisk til det som blir sagt senere, og falske budskaper blir lettere akseptert. Det er manipulasjon med kroppens egne rytmer som gjør dette, du kommer på en måte i utakt med deg selv. I det andre Vatikankonsil blev denne møteformen med musikk planlagt i økumenikkens tjeneste, for å samle de atskilte brødre. Det er ikke tilfeldig at dette angrepet mot de kristne kommer samtidig med nedbrytelsen gjennom rockemusikken. Satan vet at han har kort tid igjen.

Spørgsmål: I din bok har du også med en liste over 40 kjente kristenpop artister som har baklengsbudskap på sine plater. Har du fått noen respons på disse avsløringene?

Svar: Det har vært lite respons på akkurat det, hvilket egentlig er overraskende. Baklengs budskapene er gjennomgående en oppfordring om å ta dyrets merke, og prise Satan.”

NOEN RAPPORTERTE VIRKNINGER FRA ROCKENS VERDEN.

- Datteren er ikke til å kjenne igjen.. Hun farer opp og vil drepe foreldrene. Hun skjærer Satan merker på armen med kniv og snakker bare om å brenne ned kirker.Denne skrekkhistorien er full av slike utsagn. Men hvor en blir ei normal ung jente forandret til det ugjenkjennelig? Bergens tidende forteller at jenta ble satanist etter å ha kontakt med tungrock-miljøet. To venninner begynte å høre på death- og black-metal- musikk 12 år gamle.

Vi må fortelle nordmenn hva disse death metal-musikerne i Bergen og Oslo påfører barn, sier foreldrene med tårer i øynene.

- Vi må bli trodd snart. Folk må skjønne at det må stoppes.”

Dagen, Fredag 5. Mars. Citat slut.

Sløve kristne er medskyldige i vore børns okkultisme


”Baglæns budskaber” opfattes af vor underbevidsthed og kan indeholde meddelelser såsom: Satan er herre! og meget andet destruktivt, som lagres i vor underbevisthed og er med til, at vi træffer forkerte valg.

Alt er således vel tilrettelagt for at sprede den okkulte bølge. De sataniske magter har gennem tiderne opbygget bastioner, så disse angreb kunne blive veltilrettelagte. Og fordi mange kristne er blevet sløve, er deres iver for at værne om sandheden om Guds rige yderst ringe. I dag er der tilbøjelighed til, at kristne samles i grupper og fortæller hinanden det, alle i forvejen ved, og har ringe iver efter at oplyse og advare mod det, kun få ved noget om. Derfor har Satan let ved at vinde frem med sine løgne.

Jeg ser den åndelige død i den okkulte bølge, der breder sig med stor hast men som arbejder i det skjulte (okkult betyder da også skjult). Jeg medtager her et udsnit af en artikel, der giver et godt indblik i hvorledes den okkulte bølge spredes. Jeg har valgt at gengive det, som det står:

Infiltreringen af skolerne med okkultisme – foredrag ved Mathias Graul, 08.11.00


Det er kun et udsnit der er medtaget. HSS Okkultismen er altså lige som en SKJULT fælde – man træder på den og tror at nu kommer man et dejligt sted hen, men så bryder man ind i en hule. Den bliver ikke stillet hen som noget forfærdeligt – men som noget modern, avanceret, kultiveret, nyttigt, inspirerende, kreativt, fantastisk og i det hele taget utrolig positivt. Men bagsiden er altså at man havner i ”dødsrigets dyb” og ved ikke hvad man indlader sig i.

Okkultismen er strengt forbudt i bibelen:Når du kommer ind i det Land, HERREN din Gud vil give dig, må du ikke lære at efterligne disse Folks Vederstyggeligheder. Der må ingen findes hos dig, som lader sin Søn eller datter gå igennem Ilden, ingen, som driver Spådomskunst, tager Varsler, er Sandsiger eller øver Trolddom, ingen, som foretager Besværgelse eller gør Spørgsmål til Genfærd og Sandsigerånder og henvender sig til de døde; thi enhver, der gør sligt, er HERREN vederstyggelig, og for disse Vederstyggeligheders Skyld er det, at HERREN din Gud driver dem bort foran dig. Ustraffelig skal du være for HERREN din Gud.Thi disse Folk, som du skal drive bort, hører på dem, der tager Varsler og driver Spådomskunst; men sligt har HERREN din Gud ikke tilladt dig. (4. Mos 18:9-12)

Det er ikke en tilfældig lunefuldt beslutning af Gud at forbyde okkultismen. Det er fordi Gud ved, at man havner hos djævelen ved dette og at dér er det slet ikke godt for mennesket at opholde sig.

Hvad der foregår i skolerne i occidenten siden omkring 1994 og delvis tidligere

Dokumentationsvideo om ”skrivedans” (udsnit, ca. 11 min.) . Dette for at vise, at tingene er ikke opstået i mit hoved, men svarer til noget der i virkeligheden foregår i skolerne. Videoen blev optaget i Holland og er forsynet med dansk tale derefter. Den viser læreprogrammet ”skrivedans” som praktiseres i børnehavenklassen hhv. i elementarskolerne i Holland og Skandinavien. Det følgende kan bevises klart med videoen:


Det der foregår er SKJULT. Det er SKJULT idet i mange tilfælde får børnene at vide at de må ikke fortælle forældrene hvad der foregik. Det er SKJULT fordi børnene bliver intimideret med hensyn at de skammer sig at ikke deltage eller at oplyse om det hjemme. Det er SKJULT fordi lærerne tror, at det er simpelthen noget der har med psykologi at gøre. Al mulig slags ”videnskaber”, som hellere skulle betegnes som pseudovidenskaber, bliver nævnt som grundlag af de gennemførte praktiker. Det er SKJULT fordi pressen tier, medierne tier, ministerierne tier og alt for få ved hvad det i virkeligheden drejer sig om.

Training af ”den 6. sans” – kognitive og magiske færdigheder
Gennem øvelser, hvor handlingen skal laves ubevidst ved det følgende: At skrive med forbundne øjne eller i trance, associeret skrivning og automatisk skrivning, fantasirejser ”nu forestiller vi os”, astralrejser, gennem optiske yoga teknikker (tegning af 8-taller i luften og på papiret, tegning af mandalaer, gymnastik for øjnene, spiraler, tunnelbilleder, mm.), ved at kigge i et stearinlys ved samtidigt at forsøge at skabe et ”intet” i sig, dvs. give slip af logisk tænkning og bevidstheden, ved at”tale til stearinlyset” og tilkendegive et ønske hypnose og selvhypnose, gennem nogle ”klassiske” okkulte praktiker såsom tarotkortspil, kristalkugler, glasbægere der bevæger sig på et bord, pendul, mm. gennem ”drømmetraining” (at drømme ”aktivt”), positivt tænkning, og visualisering ”tænk noget skønt” skræmmeøvelser ved at ”lære at trække vejret på den rigtige måde” - åndedrætsøvelser.

Politisk-religiøs indoktrinering – ”social engineering”

Børnene vænnes til den nye globaliseringsreligion som er en slags jord-relateret panteisme (dvs. tilbedelsen af skabningen fremfor skaberen). Ikke Gud er skaberen, men jorden (vulkanerne, havet, jordens ånder, evolutionen osv.) skaber.

”... de, som ombyttede Guds Sandhed med Løgnen og dyrkede og tjente Skabningen fremfor Skaberen, som er højlovet i Evighed! ...”(Rom. 1:25)

Børnene vænnes til de nye tænkeparadigmer (se nedenstående tabel) som er politisk korrekte og som indebærer en antikristen etik (abort, mord ved nyfødte børn under 3 kg, eutanasi, mm) såsom forkastelsen af logisk tænkning fremfor intuitiv tænkning. Børnene indoktrineres med de forskellige løgnehistorier fra miljøpropagandaen.

Børnene skal derved komme til den konklusion, at ens personlig frihed, individualisme, ens værdier og normer som man fik hjemmefra skal ofres for en global socialistisk kollektivisme, for fremtidens antikristen samfund og for ”jordens ånder”.


Fra humanismen til globalismen – endnu et skridt fjernere væk fra kristendommen (oversat fra Berit Kjos’ bog ”Brave New Schools”)
valign=topKRISTENDOMMEN (bibelske absolutter)
Den ”gamle” religion valign=topHUMANISMEN
(relative værdier)
Ingen religion valign=topGLOBALISMEN
(globale absolutter)
Den nye religion
valign=top valign=top valign=top valign=top valign=top valign=top valign=top valign=top valign=top
En panteistisk guddommelighed eller kraft er til stede i alle
Gud skabte jordenJorden har udviklet sig tilfældigvis gennem evolution
At tro på Gud er nøglen til et bedre livAt tro på sig selv er nøglen til succesAt tro på éns indre gud-selv er nøglen til succes

Nogle propagandistiske udtryk fra uddannelsesverdenen og deres fortolkning (oversat fra Berit Kjos’ bog ”Brave New Schools”)
valign=top valign=top valign=top valign=top valign=topUddannelse baseret på resultater valign=top valign=top valign=topindividuelttil samme affektive (følelses) normer valign=topMulti-etnisk uddannelse valign=top valign=top valign=top valign=topLokal bestyrelse af skolerne valign=top valign=top valign=top valign=topKonfliktløsning valign=top valign=top valign=top valign=topOpbygning af en konsensus valign=top valign=top valign=top valign=topAt lære i samarbejde (kooperativt) valign=top sammen i fælles projekter valign=top valign=top valign=topKritisk tænkning valign=top valign=top valign=top valign=topAt tænke ”på et højere niveau” valign=top valign=top valign=top valign=topAt gøre sig klar over værdier valign=top valign=top valign=top
UdtrykketForventet forståelseOfficiel forklaring Faktisk betydning der står bag de vildledende løfter og udsagn
Verdensklasse-standardNy standard nødvendiggjørt pga. globale udfordringer”Høj uddannel-sesstandard”,kræves pga. den globale økonomi af det 21.århun-drede
Beherskelse af stoffet af alle


Farer for helbredet ved okkulte praktiker gennemført i skolerne
Mange parapsykologer, guruer og spiritister har selv advaret mod faren ved okkulte praktiker. Man kan blive sindssyg eller simpelthen dø fordi man ikke finder vejen hjem til sin egen krop efter en astralrejse (børnene i Tyskland bliver oplært i at altid gå ”samme vej tilbage” efter en ”fantasirejse”). I Asien er de psykiatriske klinikker fulde med folk der praktiserede meditation på en måde som de professionelle guruer siger at den var forkert.

Der opstår mareridter og selvmordtanker.

I Tyskland bliver der registreret flere og flere tilfælde af børn med tinnituts, dvs. en pibende lyd i ørene som gør at de ikke kan sove osv. Forskellige komponister, som Beethoven og Schumann (sidstnævnte døde i øvrigt som sindssyg), der var kendt for at praktisere lidt af tidens mode-okkultisme klagede over tinnitus. Det antages at de mange tinnitus problemer af børnene i Tyskland som ørelægerne kan ikke gøre noget ved skyldes den øgede praktisering af okkultisme i skolerne. Der eksisterer vidnesbyrd af børn som kom fri af denne form af tinnitus efter bibelsk sjælesorg Man skal nu heller ikke fortvivle når man har lidt tinnitus ind i mellem pga. en influenza, men når det bliver ved og stærkt, kan det enten skyldes et alvorligt problem med selve ørene eller (når ørelægen ikke finder noget) okkultismen.

Hvordan modvirker jeg skadevirkninger hos mit barn Først og fremmest er det naturligt indlysende, at man skal selv sikre sig at være på Guds side! Altså begynde at følge Jesus Kristus og være lydig overfor Hans ord. Kun i Jesus Kristus er der en mulighed til at komme fri fra ens egen synd, og derefter at kunne opbygge en kristen omgivelse til sit barn.

Omvendelsen til Gud gennem Jesus Kristus indebærer, at man søger samvær med andre kristne. Man skulle altså begynde at lede efter en menighed, hvor Bibelen og Jesus Kristus er i centrum og hvor der er ikke nogle ekstreme lærdomme, der fører en væk fra visheden som findes i troen i Jesus. I øvrigt kan man, hvis man er heldig, også derved komme til en alternativ løsning for ens barn, fordi mange større menigheder driver selv deres egne kristne skole eller kender til kristne skoler fra andre menigheder.

Desværre er der også mange ting der foregår i visse menigheder, som tangerer lidt okkultismen. Der findes kirker hvor der praktiseres visualisering og positiv tænkning. Andre menigheder tilbyder ligefrem yogakurser, især de der holder til en liberal teologi. Igen andre kirker er ligeglad med udviklingen og man vil ikke kunne finde en forståelse ang. skoleproblemerne, hellere vil man blive sendt til kirkens egen psykolog. Dette fordi teologien er ofte blevet meget relativistisk, anti-supernaturalistisk og økumenisk. På den måde taber kirkerne visionen og ansvarsfølelse til at efterfølge det bibelske bud til at afsløre mørkets gerninger. Det er ikke desto trods meget vigtigt for ens egen og ens families åndelig overlevelse til at kultivere venskaber med andre kristne. Hvis ikke man finder en menighed hvor der er sand opbyggelse ud fra Bibelen i stedet for bare vækkelsespropaganda, burde man forsøge at begynde en bibelstudiekreds hjemme.

Ang. skadevirkninger: Heldigvis virker de gennemførte okkulte øvelser og praktiker ikke altid, fordi Gud beskytter nok børnene i flere tilfælde. Man skal ikke glemme at hvis det der praktiseres i skolerne i dag i Europa og Amerika ville gennemføres i et land der netop kom ud fra animismen som er præget af frygt og okkultisme og nu er blevet kristent for kun 100 år siden, som fx. Ghana eller Tonga, ville de fleste forældre aldrig lade deres barn gå til denne skole igen og de ville så jage læreren i busken. Men det kan vi da ikke gøre i Danmark, fordi der findes ikke nogen jungle hvor man kunne drive lærerne hen. Man skal i øvrigt ikke reagere emotionelt, fordi så kan det godt være at man bliver hentet af nogle venlige Falck-betjente og barnet bliver sat i en institution.

Det er vigtigt at børnene bliver oplyst om den globale agenda og dens nye tankeparadigmer. Man kan ganske roligt forklare dem de profetier i Bibelen der handler om antikristen og hans rige. Børn forstår mange ting bedre end man ville tro. Man kan modvirke mobningen der foregår, hvis barnet allerede har et kristent fundament:

Guds fulde rustning – vores beskyttelse imod djævelens snigløb (forførelse, intimidering, osv.) (oversat fra Berit Kjos’ bog ”Brave New Schools”)

valign=topKristendom valign=topVarer evigt valign=topHedendom valign=top... Spænd sandhed som bælte om lænden (Ef. 6:14) valign=topJoh. 14:6). valign=top valign=topSandheden ang. Gud valign=topJoh. 3:16, 5. Mos. 4:39). valign=top valign=topretfærdighed som brynje(Ef. 6:15) valign=topRom. 3:23-24; Ef. 2:4-9). valign=top valign=topskopå fødderne villighed til at gå med fredens evangelium (Ef. 6:15) valign=topRom. 5:1; Ef. 2:14). valign=top valign=toptroens skjold (Ef. 6, 16) valign=topMark. 11:22; Rom. 4:14-21). valign=top valign=top... Grib frelsens hjelm (Ef. 6:17) valign=topRom. 8:37; 1. Thess. 4:17) valign=top valign=topÅndens sværd, som er Guds ord (Ef. 6:17) valign=topHebr. 4:12) valign=top


Vi kan ikke afvise, at vi i høj er medskyldige i, at den okkulte bølge breder sig overalt og finder forhåbentlig denne tanke ubehagelig. Jeg tror ikke, Gud blot vil se til, thi fra første færd i Bibelen læser vi, at vi skal være vor broders vogter. Vi læser i 1. Mos 4:9-10 : ”Hvad har du gjort! Din broders blod råber til mig fra jorden!”

I bredt samarbejde nedbryder den udbredte okkultisme i Harry Potter, Ringenes herre med mange flere sammen med rock det værn, vort folk havde for årtier tilbage. Ødelæggelsernes dør står vidt åbent og magter stormer i dag ind i sindene og nedbryder som det første vor evne til at bedømme. Og så er ”byttet” de onde magters.

Ødelæggelsen er fra Satan side veltilrettelagt. Først det enkelte individs sind og tanker, dernæst hele den struktur, der vil bevare legemet sundt, ved at vort sind er sundt. Jeg tænker ikke på almene sygdomme, men på situationer, hvor sjæl og legeme på samme tid rammes af Satans nedbrydende kræfter.

Hvad kan vi gøre?


Enhver kristen kunne gøre meget, for at vort samfund ikke uvidende jager mod en destruktiv ødelæggelse, påvirket af dæmoniske magter. Narko og den musik- og New Agekultur, der er kommet til, har kunnet få indpas, fordi fællesskabet menneskene imellem er ophørt. Midt iblandt skarer af mennesker kan der være en så stor tomhedsfølelse, at mange vælger døden. At det er kommet så vidt skyldes, at vi har tilsidesat at elske Gud og vor næste. Selv kristne følger i dag stort set i samme spor og elsker kun dem, der viser dem imødekommenhed. Det er ikke efter Jesu sind og er med til, at det onde får større indpas.

Vi har svigtet og ikke været tro arbejdere i Herrens vingård. Der var ikke tid til børnene, da de gerne ville tale med os. Diverse problemer har de selv måttet bearbejde, og med baggrund i Potter bøger og –film o.l. har det ikke kunnet andet end gå galt. Hvad vil og kan vi svare, når Gud spørger: Hvor er din broder?

Satans første mål er at vinde børnene. Og Satan kan ikke være andet end begejstret over, at vi i vor dårskab kommer ham til hjælp på mange områder, når vi ser gennem fingrene med, hvad de ser, læser og foretager sig.

Mange lukker døren for okkulte bøger, men accepterer Potter bøgerne. Og via dem får besværgelse, trolddom og hekseri indpas i børns sind og hverdag. Fordi vi ikke er vor ”broders vogter”.

Vi kan ikke regne os for uden skyld i, at børn og unge går ind i okkultismen? Vi har endog stor skyld. Og Gud vil kræve deres blod af vor hånd. Vi overser disse alvorlige ord: ”Men den, som fører en af disse små, som tror på mig, til fald, for ham ville det være bedre om en møllesten blev hængt rundt hans hals, og at han blev druknet i havets dyb.” Matt 18:6.

Advar imod det okkulte


I Ez 33:4-9 læser vi: ”Når nogen hører lyden af basunen og ikke lader sig advare, og sværdet kommer og tager ham bort, da skal hans blod komme over hans eget hovede. … Men den, som lader sig advare, skal redde sin sjæl. Men hvis vægteren ser sværdet komme og ikke blæser i basunen, så at folket ikke bliver advaret, og når sværdet kommer og river en sjæl bort iblandt dem, bliver han taget bort for sin egen misgerning. Men hans blod skal jeg kræve af vægterens hånd…. Når jeg siger til den gudløse: Du skal sandelig dø! og du ikke taler og advarer den gudløse mod hans færd, da skal den gudløse dø for sin misgjerning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Men hvis du advarer den gudløse om, at han må vende om fra sin færd, og han ikke omvender sig, da skal han dø for sin misgerning. Men du har reddet din sjæl.”

Mange mener, at Harry Potter og Ringenes herre med flere er harmløse og blot skal ses som uskyldig underholdning. Men det er afskyelig i Guds øjne og viser blot, hvor langt vi er sunket ned i uvidenhed om, at Guds vrede er stor, når vi lærer frafald fra hans ord. At tillade det okkulte i vort hjem er åbent at vise, at vi trodser Herren og gør som vi selv vil. Det var det Israel gjorde, da de ikke lyttede til Guds advarsler. Vi læser i Jer 25:4 : ”Igen og igen har Herren sendt sine tjenere, profeterne, til jer, men I hørte ikke og lyttede ikke.” Vort folk lytter heller ikke i dag. Dommen kom over Israel, og vil også komme over os, fordi også vi har gjort onde ting.

En fjende såede det, medens vi sov


Bibelen siger: ”Et godt menneske henter gode ting frem fra det, der er gemt i hjertet, og et ondt menneske henter onde ting frem fra det onde, der er gemt i hjertet. Men jeg siger jer, at hvert unyttig ord, menneskene taler, skal de aflægge regnskab for på dommens dag.” Matt 12:35-37.

Nogle af os er ikke gode vagtposter og advarer ikke, selv om vi ser det onde komme. Eller kan ikke længere se, at det at ringeagte Herrens advarsler er ondt. Vi ser det komme ind i skolerne og advarer ikke imod det. Det kommer ind i menighederne, og vi tolererer det. Og de få der ser faren, tør ikke tale imod den okkulte bølge. Alt det skal vi aflægge regnskab for på dommens dag.

”Himlenes rige er lig en mand, som såede godt såkorn i sin ager. Men medens folkene sov, kom hans fjende og såede ugræs blandt hveden og gik så bort. Men da kornet voksede op, kom også ugræsset til syne. Husbondens tjenere kom og sagde til ham: ”Herre, var det ikke godt såkorn, du såede i din ager? Hvor kommer da ugræsset fra? Han sagde til dem: En fjende har gjort det.” Matt 13:24-28.

Ja, en fjende har sået det okkulte iblandt os, medens vi sov. Gud rykker ikke ugræsset op men vil, at vi skal skærme de ”gode planter”, så der bliver en god høst på trods af fjendens listighed. Ugræs er bl.a. Potter bøger og film, Ringenes herre og meget andet.

Der er megen ”ugræs” blandt kristne. Om sådant er der skrevet: ”For de rene er alle ting rene, men for dem, som er besmittet og vantro, er ingenting rent. Men selv deres sind og samvittighed er besmittet. De siger, at de kender Gud, men i deres gerninger fornægter de ham. De er afskyelige, ulydige og uskikket til al god gerning.” Tit 1:15-16.

Det er et led i det store frafald her i endetiden. Og frafaldet vil blive stort, fordi ”vægterne sov”. Mange har mistet evnen til at bedømme og til at se faren ved det okkulte, der sås i Guds ager, og som vil vokse sig stor i hast i antikrists tid og bringe en rig høst ind i Satans ”lade”.

Moralsk forfald


At acceptere det okkulte er altså en af de mange tegn der markerer, at vor tidsalder snart er til ende, hvor vi kan forvente Herrens indhøstning: bortrykkelsen. Vil du være med i bortrykkelsen, er det nu du skal være årvågen og ikke lade det okkulte komme ind i dit hjerte og hjem. Vel er det en kamp, men dersom du agter Guds frelse for noget, må det koste hvad det vil for at vinde den.

David Wilkerson sagde 7. februar 2000, at dagens børn i Amerika er en tabt generation. Ingen anden generation i historien har været så hjemsøgt af sex, stoffer, alkohol, grådighed og drab i så ung en alder. Spørgsmålet er, hvem kan vi give skylden?

Han siger videre: ”Alle ved, at noget forfærdeligt er sket i vor nations skoler. Forbrydelser og vold er blevet så almindeligt, at mange skolebygninger nu har metaldetektorer. Børn i syvende klasse er i stand til at skaffe sig våben, og de dræber deres klassekamerater uden at angre det.

Vort uddannelsessystem er blevet helt perverst. Lærerne introducerer eleverne for ateisme, udviklingslære, homoseksuel livsstil, tolerante seksuelle holdninger og antireligiøs fanatisme. En lærer må ikke lægge en Bibel på kateteret - men han kan fremvise litteratur om emner, som spænder fra kommunisme til pornografi.

Efter at vort retssystem lukkede Gud ude fra vore skoler, har Satan overtaget dem.

Hele vort samfund oplever et moralsk forfald. Kulturprogrammer og kunstudstillinger er blevet beskidte og vulgære og gør blasfemi til en dagligdags begivenhed. Selv respektable ledere i regeringen og næringslivet bruger sjofel tale helt åbenlyst. De forbander Kristus og Guds navn helt uden at tænke over det.

Amerikas moralske sammenbrud er blevet så presserende, at selv liberale ateister indrømmer, at vore grundvolde er truet. Men alligevel er det ikke vort korrupte samfund, som forbander vore børn.

Alle medierne i dag ser ud til at være styret af dæmoner. MTV er djævelens private tv-kanal med Satan selv som administrerende direktør. Musikvideoer er blevet til en sand svinesti af pornografi med onde, demoraliserende tekster.

Man må undres over, hvilket djævelskt besat sind det er, som kan filme den slags perversiteter og derved påvirke en hel generation af unge. Sælgerne af dette djævelske møg har åbenbart erfaret skibbrud i deres egne liv, og nu har de sat sig for intet mindre end at ødelægge den næste generation. Men selv ikke den onde musikbranche er ansvarlig for at have forbandet vor ungdom.

I reklamer sælger sex alt muligt. Ingen seksuelle handlinger ser man på som at være syndige. Alt er tilladt, og således synker Amerika dybere og dybere ned i udskejelser for hver time, der går. Og det hele bliver fremmet af medier, som er i hemmelig pagt med helvedes magter. Men uanset hvor usle vore reklame-bureauer er blevet, så er de ikke skyld i, at vore unge er forbandet.

Man kan undres over den indflydelse, som en død, kompromissøgende kirke har, der bringer verdsligt snavs ind i Guds hus. Mange præster benægter nu rutinemæssigt Himlens og helvedes eksistens samt jomfrufødselen. Deres kirker er blevet tomme skaller, som har et gudfrygtigt skind, men ingen kraft. Og deres gudstjenester er blevet så tomme, at de unge forlader menighederne i store skarer. Unge mennesker bliver overladt til at tro, at kristendom er totalt irrelevant for deres liv.

Mange lovsangsledere har erstattet salmer med MTV-type rockmusik, som bare nævner Jesus i forbifarten. I stedet for at tilbyde hellig tilbedelse, arrangerer menighederne nu kropsrystende punkrock koncerter, hvor mørkklædte, tatoverede, piercede gruppemedlemmer danser vildt og forurener Guds hus med vild oprørsk musik.” (Indslag fra David Wilkerson slut.)

Nej, vi kan ikke skylde skylden på alt det umoralske og perverse alene på vort folks gudløshed. Det er også, fordi de kristne ”sover.”

Forfærdes vi ikke over, at det er kommet så vidt? Vægterne sover. Ugræsset, fjenden såede, vokser sig stort og er ved at kvæle den sidste rest af hveden. Vi burde sørge i dyb nød for det, der sker ligenu. Men er vi så forfærdede, at vi bærer den ind for Gud og beder om, at han dog vil bevare en rest, der vil holde sig til ham?

Hvorledes forvalter vi vore pund?


Hvorledes forvalter vi vore betroede pund? Er vi ikke ved at ”grave” dem ned og lade dem ligge urørt? Men husk, at sådanne kaldte Jesus for ”en dårlig tjener.” Luk 19:22.

Snart skal vi aflægge regnskab for ham. Vi vil mangle ord, for vi har været dårlige tjenere, der burde skamme os over vor sløsethed, at vi ikke har givet agt på hans ord og rettet os efter hans advarsler, fordi vi ville være ven med verden. Vi tav, hvor vi burde have talt.

Vore fædre såede i tro en kristen kultur, men vi har ikke vogtet den. Fjenden har sået ugræs i den, og ”hveden” er næsten kvalt. Vi har givet ”ugræsset” så gode vækstbetingelser, at det har taget magten fra os. Vi læser i Visdommens bog 4:6: ”Børn, der kommer af et syndigt samliv, er ved domfældelsen vidner mod forældrene om ondskaben.” Og i Sirak 41:5 står: ” Synderes børn bliver afskyelige, de holder til hos de ugudelige.”

Det er det, der sker for vore øjne. Mange har glemt at lære deres børn gudsfrygt. Og i dag som voksne holder mange af dem til hos de ugudelige.

Mure og porte er ikke meget værd uden vægtere som ved, hvad der er tilladt at tage med ind igennem porten. Derfor siger Nehemias: Da muren var bygget, og jeg havde sat portfløjene ind, blev portvagterne, sangerne og levitterne udpeget. (Neh 7:1) .

Læg mærke til, at disse portvagter ikke blot var præster. De var lægfolk - musikere, dørvogtere, folk fra alle samfundslag. Og de blev instruerede: Jerusalems porte må først åbnes ved højlys dag, og mens de endnu står på vagt, skal de lukke og låse portene. Jerusalems indbyggere skal stå vagt, hver på sin post, hver ud for sit hus. (Vers 3.)

Holder vi lige så omhyggelig vagt over, hvad der slipper igennem døren til vort hjem? Eller lader vi den okkulte bølge med alt, hvad den føre med sig, få adgang til vore sind og vore hjem? Alt det der kommer med den okkulte bølge er tegn på, at bortrykkelsen må være nær, thi det vil være en tid ”som i Noas dage.” På hans tid ringeagtede folket Guds advarsel. Og umoraliteten fortsatte, indtil Guds dom kom med vandfloden.

Vi må virkelig give agt på vor tid, thi den ligner den, der er beskrevet i Romerne 1:20-32. Også vi skaber os en gud, som vi selv vil have ham. Hvad sker med sådanne? Vi læser i Romerne 1:20-32 : ”Guds vrede bliver åbenbaret fra Himmelen over al ugudelighed og al uretfærdighed hos mennesker, som holder sandheden nede i uretfærdighed. For det vi kan vide om Gud ligger åbent for dem, for Gud har åbenbaret det for dem. Thi helt siden verdens skabelse har hans usynlige egenskaber været klart synlige; det gælder hans evige kraft og hans guddommelighed; der kan kendes ud fra de gerninger, som er gjort. Så er de uden undskyldning. … Derfor overgav Gud dem også i deres hjerters lyster til urenhed, så at de vanærer deres legemer indbyrdes. De byttede Guds sandhed ud med løgnen og tilbad og tjente skabningen i stedet for Skaberen, han som er velsignet i al evighed! Amen! På grund af deres dåragtighed overgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Også deres kvinder byttede det naturlige samliv ud med et, som er i strid med naturen. Det samme gjorde også mændene. De forlod det naturlige samliv med kvinden og blev optændt i deres lyst efter hverandre, så mænd drev skammelig utugt med mænd. Og den velfortjente straffeløn for deres vildfarelse pådrog de sig selv. Og eftersom de ikke fandt nogen værdi i at holde sig til Gud i deres erkendelse, overgav Gud dem til et uværdigt sind, så de gør de ting, som ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, seksuel umoral, usselhed, grådighed og ondskab, og opfyldt af misundelse, mord, strid, svig og falskhed. De blev… bagtalere, gudshadere, voldsmænd, stolte, storpralere, og finder på al slags ondt, er ulydige mod forældre, uforstandige, upålidelige, ukærlige, vil ikke tilgive og er ubarmhjertige. De kender Guds retfærdige dom, og de ved, at dem som begår den slags, fortjener døden. Alligevel gør de ikke bare det samme selv, men de giver også sin støtte til andre, som gør det.”

Er alt dette ikke som en beskrivelse af nutiden med al dens umoralitet og vold?

I Fil 3:19 står: ”Deres mål er fortabelse, deres gud er bugen, de sætter deres ære i deres skam, og de tænker bare på det, som hører jordelivet til.”

Også i NT er disse ting forbudt. Vi er gået ind i den tid, som Gud nedkalder dom over. Og dommen vil komme med fuld styrke. Det er i dag som i Noas og Lots tid? Forfærdes vi over det? Der mere end grund til det!

Denne artikel burde på ny få os til at tænke på vor indstilling til Potter og Ringenes herre med flere. Gud har nedkaldt dom over sådant. Ønsker vi at få del i den dom, er vejen til det at godkende det okkulte. Ønsker vi ikke at få del i Guds kommende dom, må vi bl.a. få okkultismen ud af vort hus og hjerte. Det vil være forfærdeligt at møde en vred Gud, uden at vor synd er sonet ved tro på Jesu blod.

Melody - Folk melody from India (Hør melodien)

I have decided To follow Jesus; |: I have decided to follow Jesus; :| |: No turning back. :|

2. Tho none go with me, I still will follow, |: Tho none go with me I still will follow, :| |: No turning back. :|
3. My cross Ill carry, Till I see Jesus; |: My cross Ill carry Till I see Jesus, :| |: No turning back. :|

4. The world behind me, The cross before me, |: The world behind me, The cross before me; :| |: No turning back. :|


I dagens alvorlige situation er det nødvendig at følge Jesus, uanset hvad andre gør. Vi må have verden bag os og Jesus foran os, og ikke på noget punkt se os tilbage. Der er måske ikke mange der vil gå med os, når verden skal være bag os, men det får så være. Vi kan kun sejre én for én.

En af de sejre, vi skal vinde, er at stå imod den okkulte bølge, og ikke være for godtroende og tage imod noget, selv om det bliver godtaget i brede kredse.

”Ikke enhver som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himlenes rige, men den som gør min Himmelske Faders vilje.” Matt 7:21. Der vil være mange religiøse, der ofte bruger Guds navn men som går den okkulte vej.

Og vi får denne opfordring, som vi ikke må overse: ”Gå ind gennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vej som fører til fortabelsen, og mange er de, som går ind gennem den.” Matt 7:13.

Vi er nødt til at sikre os, at vi går gennem den trange port. Men at den vej er vanskelig at fare er godt beskrevet i denne sang:

Vejen gennem verden sig underlig snor,
snart mellem blomster den slynges,
snart den bøjer ind, hvor kun ukrudt der gror,
snart den af stene betynges.
Sol kan skinne klart, og sky kan skygge sort,
vej kan føre hjem, og vej kan føre bort,
vejen gennem verden sig underlig snor,
vanskelig er den at fare.

Vejen gennem verden vil stråle i glans,
har vi først målet for øje,
higer vi kun efter den himmelske krans,
følger som leg vi vor møje.
Var vor syndeskyld end purpurrødt som blod,
hvidere end sne den blev ved korsets fod.
Vejen hjem til Himlen sig underlig snor,
Saligt det er den at fare.


Debat: Den okkulte bølge

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Samfundsforandringer

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation