Om Gud


- Solopgangen fra det høje vil besøge os

”Men da hun så ham, blev hun forfærdet over hans ord, og hun grundede på, hvad slags hilsen det var Da sagde engelen til hende: ”Frygt ikke, Maria, for du har fundet nåde hos Gud Og se, du skal blive med barn og føde en Søn, og du skal give ham navnet Jesus Han skal blive stor, og han skal kaldes den Højestes Søn Og Herren skal give ham hans faders Davids trone Og han skal herske over Jakobs hus for evig, og hans rige skal ikke have nogen afslutning”, Luk 1:26-39 Her forkyndes udtrykkelig, at Jesus, Marias søn, også var den Højestes Søn, arving til Davids trone og den af Moses udlovede profet {5 Mos 18:18-18 } Han skal være en evig konge i al evighed Og i hans rige findes alle troende af både jøder og hedninger Jakobs hus og Abrahams sæd omfatter i åndelig betydning alle troende {se 1 Kor 15:24 , 28 og Åb 20:4 } ”Da sagde Maria til engelen: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-11-98

- Vor Skaber siger OS og VORT om sig selv

I 1. Mos. 1:26 a star: Så sagde Gud (Elohim): “Lad Os gøre mennesker i Vort billede, efter Vor lighed.” Vi får her med det samme at vide, at ELOHIM omfatter os og vort. Også andre steder i Bibelen ser vi, at Elohim omfatter Gud Fader, Yahshua, Jesus Kristus og Helligånden. Vi læser i 3. Mos. 3:22 a, efter at Adam og Eva havde spist af den forbudte frugt, ”sagde Herren (YHWH) Gud (Elohim): "Se, mennesket er blevet som en af Os til at kende godt og ondt...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-04-05