Børneopdragelse


- Børn skal bestemme sit eget køn

Børn helt ned til nul år, skønt man ikke forventer at nogle nulårige vil gøre brug af det, skal kunne skifte juridisk køn. Og kan de ikke beslutte hvilket køn de er, eller hvis de ikke føler sig som hverken mand eller kvinde, skal de kunne få et X i passet...
D. 21-08-2022

- Hyænerne samles om grundlovsbeskyttet ret til mord

Jane Roe mod Henry Wade, er en 50 år gammel retssag hvor Jane Roe med sine advokater gik imod abortloven i Texas og vandt mod hendes lokale distriktsadvokat, Henry Wade, så hun med den amerikanske føderale domstol på sin side, fik det man indtil nu troede var en grundlovssikret ret, til frit at myrde sit ufødte barn - ikke blot Jane men alle kvinder fra da af, begynde at tale om deres frie ret til at bestemme om deres ufødte barn skal leve eller dø...
D. 26-06-2022

- Kønsneutral vanvid rammer nu også Lagkagehuset

Siden oplysningstidens begyndelse, er Guds orden blevet angrebet. Gud er erstattet af uintelligent tilfældighed, Hans ord er erstattet af "videnskab", skabelsen pludselig blev 13,7 milliarder år gammel, og det fortsætter - nu kan en mand være kvinde og omvendt, uagtet hvad biologien fra Guds hånd siger...
D. 06-06-2022

- Staten vil forme de kommende generationer

Vil man ændre verden, hvilket vi ser med en enorm dæmonisk drivkraft søges gjort i dag, så er det børnene man skal have fat i. Og her er Statens uddanelsesinstitutioner vigtige. Her har man i ca...
D. 23-01-2022

- Børn reklamerer for Mardi Gras

Mardi Gras er navnet på det årlige karneval i New Orleans, der slutter fede tirsdag - lige før aske onsdag. Karnevalet er siden 1857 blevet fejret med optog gennem byen og varer ca. 14 dage. Festligheden begyndte d...
D. 04-03-2018

- Kommune klar til at chipovervåge børnehavebørn

Som tiden går, vil overvågning på alle niveauer blive mere og mere almindelig. Ikke bare almindelig, men logisk set det eneste rigtige. Først afprøver man teknologier på dyr, så soldater og så menig befolkning...
D. 18-11-2011

- Den 15-årige X Factor-stjerne får unge piger til at tvivle på sin seksualitet.

Det var forventligt at det ville sætte noget i gang. Bemærk at de unge piger ifølge overskriften begynder at tvivle på sin seksualitet - noget forvirrer dem! Da jeg hørte at Sarah var lesbisk, sagde jeg til min familie: "Vent og se, hun vinder, selvom hun ikke kan synge - ene og alene pga...
D. 29-03-2011

- Københavns Kommune vil bruge børnene til at få klimabudskab igennem til forældre

Som frygtet, så tyder alt på at vanviddet kommer til Danmark. I nyhedsbloggen Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur kommer det frem, at Al Gore hjernevasker børn, som man gjorde det under den kolde krig...
D. 20-01-2010

- Unge holdt generalprøve på klimatopmøde

I nyhedsbloggen "Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur" ses hvordan Al Gore indoktrinerer børn og sætter dem op imod sine forældre, og i "Klima-DM skal ændre din adfærd" hvordan det også er kommet til Danmark...
D. 11-06-2009

- Klima-DM skal ændre din adfærd

I nyhedsbloggen Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur fortælles hvordan Al Gore sætter børn op imod forældre, idet han bilder dem ind, at de ved mere end deres forældre om det, der forgår med klimaet nu, og hvad vi skal gøre ved det...
D. 05-03-2009

- Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur

"Og da skal mange bringes til fald og forråde hverandre og hade hverandre. Og mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild." (Matt. 24:10-11) Vi står lige foran den tid, som Jesus advarede os om for snart 2...
D. 06-02-2009

- Niårige taler om blowjob

Når et samfund er i forfald, kendes det på en udtryk som ingen politiker i dag holder øje med. En opsummering af den britiske historiker Edward Gibbon's (1737-1794) værk "The History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire" (bearbejdet igennem 26 år), fortæller om 5 grunde til at romerriget faldt: 1...
D. 16-01-2009

- TV gør teenagepiger gravide

Det er ikke svært at forestille sig, at børn og unge mennesker ser og forstår det, der fremføres for deres øjne på tv. Alligevel har utallige forældre usorteret brugt tv som aflastning for deres børn, hvilke mange forældre ikke forstår opfører sig som de gør...
D. 06-11-2008

- Voldelige spil gør børn aggressive

Det er sjældent man kan tage resultatet af psykologiske eksperimenter alvorligt. Men til tider gøres der forsøg, der basalt set giver mening, som bl.a. dette: “En undersøgelse fra USA viser nu, at såkaldte voldelige computerspil gør børn aggressive og lærer dem at være voldelige...
D. 08-04-2008

- Dobbelt så mange voldelige børn

“På fem år er der sket en fordobling i antallet af børn mellem 10 og 14 år, der begår vold. Tallene bekymrer politiet, der ikke har et entydigt svar på, hvorfor udviklingen ser sådan ud. Sidste år blev der registreret 546 tilfælde af voldsforbrydelser begået af børn mellem 10 og 14 år, mens tallet i 2002 lå på 247...
D. 04-04-2008