Den katolske kirke


- Den katolske kirkes modreformation … gennem svig og mord!

Siden reformationen kom til Danmark for næsten 500 år siden, har vi tilhørt den evangelisk-lutherske kirke og har ligesom dens stiftere betragtet reformationen som en nødvendighed for at fastholde den sande tro og lære. Men den katolske kirkes klerikale magtfaktor (præstevældes indflydelse og magt over lægfolket og stræben efter politisk magt) har ikke bare stiltiende accepteret, at lyset fik lov til at bryde frem og åbenbare sandheden om Jesus Kristus...
af Eskild Skov Særkjær, d. 09-07-05

- Den katolske kirkes strategi og mål: At forberede alle til Antikrist

Reformationen – en fejltagelse? For blot få år siden mente de evangelisk-lutherske kristne generelt, at et samarbejde med den katolske kirke var udelukket, fordi man så den som ’den store skøge’, som er omtalt i Åbenbaringen. Men i dag har dette syn ændret sig. Nu tales der tværtimod om ’Guds bedrøvelse over den adskillelse, som reformationen forårsagede’. Da den katolske biskop Hans Martensen i Danmark blev interviewet i forbindelsen med ’450 år efter Reformationen’ sagde han, at ”der i grunden ikke er noget i de lutherske bekendelsesskrifter, som den katolske kirke i dag kan være meget uenighed om”...
af Eskild Skov Særkjær, d. 10-07-05

- Den skjulte krig mod de hellige

Måske mener du ikke, du behøver at beskæftige dig med dette emne. At når du blot holder dig til Jesus Kristus, behøver du ikke at følge med i tidens tegn angående, hvad der sker rundt omkring i både den åndelige og den materielle verden. Men Bibelen opfordrer os til at være årvågne og se på tidens tegn for at kunne skønne, hvor langt vi er fremme i den sidste tidsafsnit. Og det er godt for kristne at kunne gennemskue Satans strategi for ikke at det onde skal narre os og evt...
af Anonym, d. 01-10-01

- Den store skøge, moder til de frafaldne kirker

Når jeg har valgt at skrive en advarsel imod Den romerske katolske Kirke, skyldes det, at evangeliske kristne mange steder går i samarbejde med denne Kirke. Nogle synes endda, at reformationen var en alvorlig fejl og bliver betaget af de katolske ceremonier m.m.. Vi ser det i Norm Geislers bog: Roman Catholics and evangelicals: Agrements and Differences, som bliver anbefalet af både katolikker og evangeliske kristne...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-04-02

- Det store bedrag

The "Evangelical" Seductiom, af T. A. McMahon, oversat fra THE BEREAN CALL, april 1996, af Holger Skov Særkjær. Det ”evangeliske” bedrag ”Jeg ved meget mere om romersk katolicisme nu, end jeg gjorde, da jeg var praktiserende katolik. Kirken havde stor betydning i min opvækst. I de skoler, gymnasier samt militærets skole, jeg ud­dannedes i, var jeg hele tiden omgivet af præster og nonner, og jeg satte stor pris på dem...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-06-05

- Hvorledes skal vi kunne undslippe

Gud har i de sidste dage talt til os ved sin Søn ”Derfor må vi desto mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det” ”Hvorledes skal vi kunne undfly, dersom vi ikke agter på så stor en frelse?” Hebr 2:1 og 2:3a (læs også 1:1-2) Og Paulus skriver advarende: ”Giv nøje agt på dig selv og på læren”, 1 Tim 4:16 Som aldrig tidligere ”driver” mange bort fra Bibelens klare ord og giver ikke agt på frelsen men lader sig ved lokkende ord narre til at tage imod falsk lære...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-12-98

- Katolsk bibel i evangeliske samfund

Bruger du en New International Bible (NIV), bør du læse denne artikel med eftertanke, thi NIV er tydelig præget af katolske synspunkter, hvor sandheden er ofret for at nå Den romersk katolske Kirkes (DrkK) mål. NIV-bibelen er tydelig fyldt med katolske meninger for at lede mennesker tilbage til moderskøgen. Oversætterne indrømmer selv, at NIV ikke er en ord for ord oversættelse, men en tænkt, som de mener, godt kunne have stået...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-05-05

- Martin Luther... og reformationens nødvendighed

Hvorfor beskæftige sig med Martin Luther og de bekendelsesskrifter, som ligger til grund for den evangelisk-lutherske kirke? Hvorfor ikke ’bare tro på Bibelen’, som mange siger. Jo! Men man kan jo få Bibelen til at sige hvad som helst! Paulus advarede derfor om, at der efter hans bortgang vil ”fremstå mænd, som fører falsk tale for at drage disciplene efter sig”. Og det skete! I dag har vi utallige falske ’kristne’ retninger, og alle påberåber sig af sandheden, som eksempelvis mormoner, Jehovas Vidner, adventister, kristen videnskab, Guds børn, trosbevægelsen osv...
af Eskild Skov Særkjær, d. 08-07-05