Alpha


- Alpha peger ikke på Bibelens Gud

Mange bliver imponeret af ”Alpha” kurserne, der bliver præsenteret på mange måder som weekend kurser i mange kirker og brugt næsten ethvert tænkeligt sted lige fra fængsler til skoler. Mange tror, de er blevet hjulpet videre af disse kurser og vidner om de vidunderlige ting, der sker der. Hvad kan der være forkert med dem? spørges der. Jeg ønsker, jeg kunne svare positivt. Men et nærmere eftersyn af ”Alpha” gør, at vi ikke kan godkende ”Alpha”...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-11-98

- Alpha: vildledning eller vejledning?

Hvem står bag Alpha-kurserne? Alpha-kurserne (Alpha) blev fra starten kun brugt lokalt i den anglikanske kirke Holy Trinity Brompton i England, men bliver nu markedsført til hele verden som ’et knaldgodt og fornøjeligt introduktionskursus til kristendommen’. Holy Trinity Brompton er også kendt for både at tolerere en umoralsk livsførelse og for at have et liberalt bibelsyn. De har forsvaret homoseksuelles ret til at være præster og accepterer præster, som tvivler på, at Jesus er opstået fra de døde...
af Eskild Skov Særkjær, d. 26-08-02

- Er Alphas lære ubibelsk?

Jeg har tidligere set mig nødsaget til at skrive advarsler om Alpha kurserne. Og når jeg igen føler mig nødt til det skyldes det deres nye foldere med indbydelse til deres møder, der fører mange til at tro, at de kan nøjes med Alpha. Men Alpha bringer ikke Bibelens hele budskab om omvendelse, at blive født på ny og retfærdiggørelse ved tro. Alphas lære kan se tilforladelig ud men er en opblanding af Bibelens budskab og meget andet...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-12-01

- Fakta om Alpha kurser

I blev købt for en høj pris. Giv derfor Gud ære i jeres legeme og i jeres ånd, for begge hører Gud til.” 1.Kor. 6:20. Johannes Døber sagde: ”Se Guds Lam, som bærer verdens synd!” Joh. 1:29. Intet mindre end Kristi blod kan løskøbe os fra synden og hellige os. (Se Matt. 20:28, Ap.g. 20:28, Gal, 3:13, Hebr. 9:12, 1.Peter 1:18-19, 2.Peter 2:1 og Åb. 5:9.) Israel sagde: ”Herre, vor Gud, andre herrer end du har haft herredømme over os...
af Holger Skov Særkjær, d. 30-03-02

- Kræfterne bag Alpha kurset.

Flere og flere, bliver ude af stand til at se det djævelske bedrag i Alpha. Vi modtager jævnligt mails, hvor folk er meget vrede over at vi, som de siger ”går imod Gud”. Jeg faldt over og oversatte denne artikel fra bladet Vanguard, skrevet af Elizabeth McDonald og Dusty Peterson. Elizabeth McDonald Elizabeth McDonald blev omvendt som tiårig. Hun studerede kirkehistorie på King’s College i London, og har efterforsket Alpha siden 1995...
af Kim Andersen, d. 08-11-03

- Kun sandheden kan føre til frelse

Jesus sagde til de jøder, som var kommet til tro på ham: ”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.” Joh 8:31-32. Se også v. 36. Vejen til åndelig frihed er at blive i det, Jesus har sagt. Hans ord er sandhed som gør os vis til frelse og sætter alle i frihed, der tror på ham. Men Jesus siger også, at hvis vi er en slave af synden, er vi ikke fri, uanset om vi mener, vi er frie...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-07-02