Verdensordnen


- Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden

Da jeg hørte Rick Warrens indsættelsesbøn, og efterfølgende Barack Obama’s tale, var jeg udmærket klar over, at jeg måtte vente og få deres taler på skrift, for at kunne forstå, hvad det var der egentlig blev sagt. Jeg har før skrevet kort om, hvordan jeg igennem fem år, var en yderst aktiv deltager i sekten Københavns Bibeltrænings Center, hvor jeg oplevede hvordan stemning og følelser kan fratage mennesker evnen til både at tænke, og bedømme rationelt...
af Kim Andersen, d. 29-01-09

- Bilderberg 2014

Som de fleste sikkert ved, blev Bilderberg mødet afholdt på Hotel Merriott i København. Jeg var forbi for at se hvad der skete, og synet der mødte mig, var horribelt. Jeg ved der er saglige og gode rapportere på stedet, men det svømmer også med fulde aktivister som synger platte protestsange, som går rundt og strinter rundt omkring som dyr, og gør alt hvad de kan for at provokere politiet i håb om at producere en scene på video, hvormed de kan bevise at Bilderberg er ond, og at Danmark er en politistat...
af Kim Andersen, d. 13-06-14

- Den globale opvarmning, og sammensmeltning.

Søndag d. 10. juni 2007, havde Politiken under sektionen ”Videnskab & Debat” en artikel med navnet ”En håndsrækning til klimakampen fra Gud”. Her blev der fortalt hvordan religiøse ledere nu blander sig i debatten om den globale opvarmning, og jeg vil også jeg give mine ord tilkende. Jeg vil først citere Skaberen af vores klode, som fortæller: ”Jeg vil aldrig mere forbande Jorden for Menneskenes Skyld, thi Menneskehjertets Higen er ond fra Ungdommen af, og jeg vil aldrig mere tilintetgøre alt, hvad der lever, således som jeg nu har gjort! Herefter skal, så længe Jorden står, Sæd og Høst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophøre!” (1...
af Kim Andersen, d. 29-08-07

- Den Ny Verdensorden

Jeg har før skrevet om konspiration og Den Ny Verdensorden. I artiklerne angående den katolske kirke og dens overstående jesuitiske soldater (”Sandheden om den katolske kirke – et omfangsrigt historisk bedrag!”), ser du hvordan jesuitterne igennem århundrede har bekæmpet samfundene, bygget på Guds Ord, for at overtage denne verden. Du ser også hvordan kirken har ændret sin strategi i det nye regelsæt ”Vatikankoncil 2”, der ”på en mere fredelig måde”, forklædt som godheden selv, bekæmper verdens samfund igennem kærlighed og kys...
af Kim Andersen, d. 26-11-04

- En ny verdensorden af knaphed

Aldrig før er Åb. 13:16-17 blevet citeret så ivrigt som i dag, hvor et sygeligt, ubegrundet pres lægger over verden for at modtage en vaccine, der er aldeles virkningsløs. Situationen er så synligt et forbillede på situationen i den nærmeste fremtid, hvor den falske profet vil få alle til at tage Antikrists mærke på sig, at et utal med løftede øjenbryn har kikket på den passage. Men rundt om i verden er der mennesker der har luret at noget er galt, og der skal andre tilstande til, for at de indvilliger sig i at lade den diktatoriske stemning tvinge dem til føje sig...
af Kim Andersen, d. 17-10-21

- Farlig uvidenhed

I Bibelen læser vi: ”Bliv ved det, som du har lært og er blevet overbevist om. Thi du ved, hvem de er, du har lært det af, og du kender fra barndommen af de hellige skrifter, som kan gøre sig viis til frelse ved troen på Kristus Jesus.” 2. Tim 3:15. Læs mærke til ordene: du kender fra barndommen af de hellige skrifter! Men det er ikke på mode i dag at læse i Bibelen. Tværtimod lærer børn meget andet, bl...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-01-04

- Global opvarmning og tarvelige tricks

I sommers skrev jeg om global opvarmning, hvor jeg på mange måder viser, at den politik der i dag udvindes af klodens cyklus, er fup og bedrag. Jeg vil her komme med en lille opfølgning, da der går ikke mange dage imellem at der bankes på gong gongen for klodens snarlige timeout, hvis ikke vi handler nu. Men uanset hvordan vi handler for at få den kulde tilbage, som vi ud fra observeringer de sidste 150 år, mener er normalt, så kan vi ikke forhindre at jorden gør som den altid har gjort...
af Kim Andersen, d. 05-02-08

- Hvis er magten?

Det ser i dag ud som det er de dæmoniske kræfter, der har herredømmet over verden og udfolder sig med rædsel og forfærdelse til følge. Men det er ikke Satan, der har magten, men Gud tillader, at han har en vis magt for en tid, der viser sig i, at menneskehedens gudløshed og omfattende showkristendom har ført os frem til antikrists herredømme. Derved haster vi mod enden, hvor Jesus Kristus knuser antikrist og hans onde hære, der tropper op mod Jerusalem...
af Holger Skov Særkjær, d. 20-08-04

- Illuminati & Frimurer logen

Illuminatis sammensvergelse Den 1. mai 1776 lanserte Adam Weishaupt en hemmelig plan for å styrte alle religioner og alle daværende regjeringer.14 Målet var å opprette «Novus Ordo Seclorum», dvs. en ny verdensordning og en verdensregjering. Denne hemmelige ordens navn var Illuminati; «de opplyste». Det er et uttrykk som brukes av dem som er innvolvert i okkult praksis. At offenlighetens oppmerksomhet ble rettet mot Illuminatis eksistens og dens djevelske plan om en verdenserobring kom av en eiendommelig hendelse som skjedde den 1...
af Kjell Sjöberg, d. 25-12-01

- Illuminati på Olympen 2012

Når noget så oldtidigt som OL overlever en tid hvor fornyelse og forandring som modeord presser sig på fra alle sider, så må man stille spørgsmålet: hvorfor? Svaret vil for langt størstedelen lyde i nabolaget af, at sport og konkurrence altid har haft folkets interesse, og det er rigtigt. Men lad os hurtigt gennemgå OL’s oprindelse. Olympus bjerget Når vi ser på verden i dag, er der to verdensordner der kæmper imod hinanden...
af Kim Andersen, d. 08-08-12

- Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm

Jeg har efterhånden skrevet en del om global opvarmning. Men der bliver ved med at dukke ting op, som alarmerer mig, og senest er det en artikel fra Politiken, som jeg bl.a. vil skrive om her. Mere og mere råber til alle der vil høre, at klodens klima er og bliver et politisk teaterstykke. Denne artikel burde egentlig sammensættes med de to foregående artikler ”Global opvarmning og tarvelige tricks”, og ”Den globale opvarmning, og sammensmeltning”, men jeg holder dem hver for sig, så dem der har læst de andre artikler ikke skal lede efter det nye materiale...
af Kim Andersen, d. 08-08-08

- Konspiration - teori eller fakta?

Jeg vil starte med at oplyse, at jeg i bund og grund er overbevist om, at denne verden politisk set, som faktum, er styret af de konspirations teorier mange fornægter og griner af. Når det handler om at bevise disse fakta, er de tit så langt ude, på grænsen til det umulige at tro – selv med ens bedste vilje, at man bliver betragtet som naiv og mindre intelligent med tankespinds tendenser, hvis man alligevel kaster sig ud i, at samle nogle af disse tråde op...
af Kim Andersen, d. 24-09-03

- Mediekrig mellem to verdensordener

I 2016 blev årets ord post-sandhed. Post betyder "senere hen, siden, siden efter, sidenhen", og ordet beskriver forholdet til sandhed - at sandhed er sekundær til følelse og overbevisning, frem for objektivitet. Når det kommer til formidling af begivenheder, er det nødvendigt med objektivitet - nødvendigt at tilsidesætte følelser og overbevisninger for nøgternt at videregive oplysninger. Samtidig er det vigtigt at være frygtløs og skildre sandheden som den er...
af Kim Andersen, d. 16-02-17

- Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden

Jeg er stødt på denne artikel, som er så interessant, at jeg bestemte mig for at oversætte den, så også du blev opmærksom, på de oplysninger den viser. Det er oplysninger fra et New Age seminar, som fortæller meget om, hvad New Age har i tankerne for fremtiden. Man kan så mene, at New Age er uinteressant for os kristne. Men er man bare en smule interesseret i verdens gang, er det utroligt oplysende at følge med i, hvad New Agere siger...
af Kim Andersen, d. 14-08-03

- Svineinfluenza og befolkningskontrol

Der synes konstant at være en trussel om global epidemi, en såkaldt pandemi. I 2002 opstod SARS, som blev overtaget af Fugleinfluenza i 2005 (hvis det da ikke var et gammelt navn for SARS) og nu svineinfluenzaen, en understamme (H1N1) af influenza A virussen. Jeg har mange gange påpeget, at der i det nye rige som i disse dage formes i hast, et rige som er ”frygteligt, skrækkeligt og umådelig stærkt” (Dan...
af Kim Andersen, d. 16-08-09

- Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt

D. 3-7. juni 2010, samledes verdensordnens håndlangere igen, på det tophemmelige Bilderberg møde. Denne gang i Spanien, på hotel Dolce i Sitges, det østlige Spanien ved grænsen op til Frankrig. Som altid kommer der ikke megen information ud om hvad der forgår på dette møde, på trods af at flere af deltagerne er journalister. Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: ”Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år...
af Kim Andersen, d. 16-12-10