Noget vil snart ske

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 15/11-06Det er i denne tid i dobbelt betydning en mørk tid, og det bliver mørkere og mørkere. Men den, der stoler på Bibelen, ved at der er lys, vedvarende lys forude. Og det er os lovet, at ingen kan rykke os ud af vor Frelsers hånd. (Joh. 10:28.) Men der er mange forsøg derpå på mange områder.

For at gøre os mindre årvågne har Satan især gennem de sidste årtier sendt meget ødelæggende for både familier og det enkelte menneske, som bevirker, at sindet står åbent, så ”ugræs” af mange arter frit kan slå rod.

Teknologien arbejder i hemmelighed under dække af, at det gøres for nationens sikkerhed. Men det er også for at lede os i den retning, verdens magthavere ønsker. Regeringerne vil samle al magt hos sig selv og have folket til frivilligt at opgive enhver indsigelse. På grund af de amerikanske og russiske opfindelser HAARP og TESLA er det i dag mulig at sende elektro bølger, der har samme frekvens som vor hjerne. Derved bliver vi lettere at lede i den ønskede retning, at den ny Verdensorden, der har antikrist som leder, med øget fart kan vinde indpas. (Controlling the Human Sind. af Chris Boich.)

Iran har testet missiler, der kan nå Israel og andre vigtige mål


Irans stats TV sagde for nylig, at landet havde påbegyndt en militærmanøvre ved navn Great Prophet, hvor deres langtrækkende missil SHIHAB 3, der kan række 2000 km., ville blive afprøvet. Den kan bære ét atommissil eller 1.400 klyngebomber frem, også til amerikanske tropper i Mellemøsten. Og den Iranske Revolutions Garde har efter egne oplysninger anbragt adskillige kortdistance raketter i den centrale ørken i Iran.

Amerikanske talsmænd anklager Iran, der er verdens fjerde største olieeksportør, for at være i færd med at armere deres langtrækkende raketter med atomsprængladninger, hvilket Iran selvfølgelig benægter. Yahya Rahim Safavi, chief for Revolutions Garden indrømmer, at deres flåde inclusiv ubåde skal have de store missiler tillige med en ny type torpetoer med på deres øvelser i Golfen og Oman Havet.

Safavi said the war games are aimed at demonstrating the deterrent power of the Guards against possible threats.

http://www.worthynews.com/news/haaretz-com-hasen-pages-ShArt-jhtml-itemNo-783082-contrassID-1-subContrassID-5/
Den engelske regering er klar over farerne og prøver at være rede til angreb både udefra og indefra. Derfor er overvågningen i England også blevet skærpet, så alle aktiviteter inden for teknologien både synlig og usynlig er taget i brug

Det kan ventes, at det kan inkludere implanterede microchip og specielle kameraer til at genkende ansigter. Personer kan derved let spores, og målet er at vide alt om ethvert menneske. Af største betydning for antikrist. Det der sker nu i det skjulte, er skygger af det, der er ved at komme åbent frem.

Video kameraer og øget overvågning ved for eks. store indkøbscentre kan nøje følge med i bilers og personers færden. Vi bliver mere og mere overvåget og kan sikkert forvente, at alle, der køber Bibler og bøger om kristendom vil blive særlig overvåget, fordi disse personer måske ikke så let vil lade sig styre af Den nye Verdensorden. Såkaldte Smart cards gør det lettere at overvåge børnene – og selvfølgelig også voksne. Telefon og e-mails er ligeledes med til at overvåge et menneske. Og dertil vil komme, at personers iris bliver skannet og ført ind i nye identitets kort. Biler skal linkes til satellitter, så de også konstant kan overvåges. Når sådanne overvågninger rigtig begynder at stramme, er det for sent at gøre modstand mod det. Men indtil nu har de fleste taget godt imod diverse kontroller og har ikke været opmærksomme på, hvad der er ved at ske.
http://www.worthynews.com/news/news-independent-co-uk-uk-crime-article1948209-ece/

Situationen i Mellemøsten ændres


Det vedkommer i høj grad os, hvordan det går i Mellemøsten. Medens verdens had mod Israel tiltager, bliver den universale kristendom mere lunken.

Den amerikanske indflydelse svækkes på alle områder, og støtten til Israel fra USA vil blive afgjort mindre og mindre. Den fjendtlige tone fra Iran tiltager, selvom Europa forsøger at dæmpe kritikken i FN mod Iran. Irans befolkning er overmodige, og deres præsident tror, han står i direkte forbindelse med den 12. imam, som de tror vil komme, når urolighederne i verden når en vis grænse. Alt dette betyder, at der kommer flere ”skyer” på himlen, og at noget snart vil ske.

Richard Haass, en af Amerikas førende udenrigs politiske specialister, har udtalt, at den amerikanske æra i Mellemøsten er forbi.

EU har fejlet og er ikke blevet den modvægt til USA, som mange havde håbet på. EU er ikke en samlet stemme men trækker i flere retninger. Derved banes der vej for Bibelens forudsigelser om, hvad der vil komme til at ske med dette område. Det vil vise sig at være en blanding af jern og ler, som let falder fra hinanden. (Dan. 2:25-49.)

På grund af en særlig stor vækst i økonomien er Kina blevet en udfordrer i Mellemøsten mod USA og øst Asien. Ca. 50.000 kinesere arbejder i Afrika, mange som konstruktører. Og Kinas indflydelse øges der, medens den amerikanske mindskes.

Den russiske indflydelse øges også stærk, ikke mindst på grund af, at den russiske økonomi er god. De høje priser på gas og olie har hjulpet landet til rigdom og indflydelse. Og også af den grund har den stor indflydelse over mange arabiske stater.

Det uløste problem, Irak


Situationen i Irak forværres, og både USA og Irak mister mange folk hver dag. Og det ser ud som alt blot bliver værre. Bliver der en reel fred i dette land? Næppe! Guds vrede er over landet på grund af Babels ugudelighed. Irak er det oprindelig Babylon. Og Bibelen siger, at dette land skal blive folketomt. Ingen skal bo der mere.

”Det går med Babel, rigernes krone, kaldæernes stolte pryd, som dengang Gud omstyrtede Sodoma og Gomorra. Det skal aldrig i evighed bebos, ej bebygges fra slægt til slægt; der telter araberen ikke, der lejrer hyrder sig ej,” Es. 13:19. Guds domme kan tøve med at træde i kraft, men udebliver aldrig.

De mange bomber med depleted uran, der er anvendt i dette område, gør jorden ubrugelig i tusinder af år. Er dette blot begyndelsen af Guds dom? Det ved vi ikke. Men engang vil hele Babel blive et øde område.

Dagbladet ARBEJDEREN skriver:

Kræftforsker Jawad Al-Ali ser en klar sammenhæng mellem våben med forarmet uran og den voldsomme stigning af ondartede sygdomme.

Under første Golfkrig arbejdede han på et hospital i Basra. - I den periode blev hospitalet ramt af mindst 12 missiler, og fire patienter blev dræbt. Nu er flere af patienterne indlagt igen. Denne gang med kræft, og blandt kræftpatienterne er også otte af de tidligere læger fra hospitalet, fortæller dr. Al-Ali.

I løbet af de seneste 12 år er kræftdødsraten i området steget 19 gange. Og siden 1991 har dr. Jawad Al-Ali været vidne til et nyt fænomen: At et stigende antal patienter har flere typer kræft på en gang. Hvilket dr. Al-Ali mener har en klar sammenhæng med radioaktiv forurening fra DU. - Vores studier viser, at mere end 40 procent af befolkningen i Basra-området vil dø af kræft, siger dr. Jawad Al-Ali.

Dr. Genan Hassan fra Basra Universitet har samlet beviser for sammenhængen mellem påvirkningen fra forarmet uran og forekomsten af ondartede sygdomme blandt børn.

Hendes undersøgelser viser for eksempel, at der blandt børn i Basra-området er en 100 procents stigning i forekomsten af forskellige former for leukæmi i 1999 sammenlignet med 1990.

Desuden fødes børn uden hoved, uden øjne og mund, med deformiteter og talrige andre misdannelser. De har leukæmi, skader på lymfesystemet, hjernesvulster og kræft. Børnenes symptomer ligner dem, som man kan se hos arbejderne i uranminer i England og Canada, oplyser dr. Genan Hassan. Citat fra ARBEJDEREN er slut.

Våben med forarmet uran, Depleted Uranium: DU, anvendes blandt andet som antitank-våben og som murbrydere.
Når DU-kugler rammer målet, antændes de og udvikler mikroskopiske partikler af giftigt radioaktivt støv, der kan indåndes eller sluges af mennesker og dyr. DU fremkalder lungekræft og andre former for kræft, samt skader på nyrer og lever. Desuden sker der skader på de genetiske arveanlæg. Skader der fører til aborter eller alvorlige medfødte misdannelser hos børn.

Atombomber i en lille kuffert


Det er ikke en rar tanke at det påstås, at al-Qaida har flere af sådanne mini-atombomber, bl.a. i USA, for at ramme de største byer der. Dertil kommer adskillige “snavsede” atombomber. Dvs en stor portion af urene strålinger og strålingen, som vil forårsage stor skade og have langtidseffekter.

Det er USA ikke uvidende om. NewsMax.com Wires Thursday, Nov. 15, 2001 skrev, at vice præsident Dick Cheney og præsidenten frygter et terroristangreb med masse ødelæggelsesvåben. Som for eks. radiological bomber eller små transportable atombomber. En reporter fra British newspaper har desuden fundet en såkaldt al-Qaeda plan over en bombe af samme størrelse, som USA kastede ned over Hiroshima for over 56 år siden.

En omfattende plan var skrevet på urdu, arabisk, engelsk og tysk og gav detaljerede oplysninger om, hvordan den skulle bygges. TNT og en vis mængde uran ville sammen udgøre en kritisk masse, der ville medføre store skader.

Der er også stor frygt for radiological bomber, der anvender almindelig sprængstof med radioaktiv materiale, der kan forurene en by i et stor omkreds. Materiale til sådant findes i rigt mål i det tidligere Soviet Union. Også England er blevet adviseret om sådanne angreb mod deres land.

Sharansky: Israels krig mod Libanon var en prøve


Medlem af Knesset, Sharansky, har den opfattelse, at Iraels krig mod Hezbollah var en ”test” for at se, hvilken styrke de havde. Dersom ikke Israel kunne knuse disse terrorister ville Europa snart stå overfor Iran med dens farlige våben Sharansky siger, at Iran har et regime, der i stigende grad bruger farlige våben. Iran står bag Hezbollah, og bag Iran står Rusland.

Hezbollah er langtfra knust og får i stigende grad nye højt udviklede, effektive våben. Sharansky siger uden at tøve, at dersom Israel ikke får Hezbollah under kontrol, vil Europa og USA komme til at lide derunder. Hezbollah er Irans forsøg på at udvide sin magt. Og den har penge til at kunne gøre det, den har lyst til. Og dens lyst går ud på, at Vesten ydmygt skal bøje sig for det iranske præstestyre. Israel skal ifølge Iran knuses totalt, og den kristne kultur skal erstattes af en shia muslimsk. Dvs at vi skal spørge muslimerne om lov til alt, og det, der ikke er på linje med mullahernes forståelse, skal fjernes fra vor kultur.

Hvad lærer vi ved at se på de ”mørke skyer?”


Vi lærer, at Herrens og Israels fjender samler sig til et sidste, stort angreb mod Guds orden og staten Israels eksistens. Disse Guds fjender er overmodige, der ser på egen agt og egne resurser, og på, at mange nationer står sammen med dem imod Herren. De er slet ikke klar over, at det er Herren, der styrer det. Han vil trække dem ned til Israels bjerge, hvor han vil holde dom over dem.

Læs hvad der står om Guds fjender og om Israel:

”Herrens ord kom til mig, og de lød således: Menneskesøn, vend ansigtet mod Gog, landet Magog, fyrsten af Rosj, Mesjek og Tubal, og profetér mod ham og sig: Så siger den Herre HERREN: Se, Jeg kommer imod dig, Gog, fyrste af Rosj, Mesjek og Tubal. Jeg skal vende dig rundt, sætte kroge i dine kæber og føre dig ud med hele din hær, heste og ryttere, alle i prægtige klæder, en vældig skare med store og små skjolde, og alle kan svinge sværdet. Persien (Iran), Kusj (Ætiopien) og Put (Libyen) er med dem. Alle har skjold og hjelm. Gomer og alle dens stridstropper, Togarmas hus fra det fjerne nord og alle hans stridstropper, mange folk er med dig. Gør dig klar og vær rede, du og alle dine flokke som er samlet om dig. Du skal være fører for dem. Efter mange dage skal du mønstres. I årene som kommer efter skal du komme ind i landet til dem, som blev udfriet fra sværdet. De er samlet fra mange folk på Israels bjerge, som længe havde ligget øde. De blev ført ud fra folkene, og nu bor de alle trygt. Du skal drage op mod dem som et uvejr og dække landet som en sky, du og alle dine stridstropper og mange folk sammen med dig. Så siger den Herre HERREN: ”På den dag skal der komme en tanker op i dit hjerte, og du skal lægge en ond plan og skal sige: Jeg vil drage op imod et land med landsbyer uden mure. Jeg vil drage op mod dem som har ro og som bor trygt uden mure, og har hverken bomme eller porte, for at plyndre og tage bytte, så du kan lægge din hånd på ruinerne, som på ny er beboet, og på et folk, som er samlet fra folkeslagene og har skaffet sig boskap og ejendele og som bor i jordens navle. Saba, Dedan og handelsmændene fra Tarsis og alle deres unge løver skal sige til dig: Er du kommet for at tage bytte? Har du samlet din skare for at plyndre, for at tage sølv og guld, for at tage vort boskab og ejendeler, for at tage et stort bytte? Derfor, menneskesøn, profetér og sig til Gog: Så siger den Herre HERREN: På den dag, da mit folk Israel bor trygt, skal du bryde op. Du skal komme fra dit sted, fra det fjerne nord, du og mange folk sammen med dig. Alle kommer ridende på heste, en stor flok og en mægtig hær. Du skal komme op imod mit folk Israel som en sky for at dække landet. I de sidste dage skal det ske: Jeg skal føre dig op mod mit land for at folkeslagene skal kende mig, når jeg helliger mig på dig, Gog, foran øjnene på dem. Så siger den Herre HERREN: Er du den, jeg har talt om i de gamle dage ved mine tjenere, Israels profeter? I de dage var det dem, som profeterede i årevis om, at jeg ville føre dig mod dem. På samme dag, når Gog kommer mod landet Israel, siger den Herre HERREN, vil jeg give min harme luft. For i min nidkærhed og i min vredes ild har jeg talt: Sandelig, på den samme dag skal der komme et vældigt jordskælv i Israels land, så fiskene i havet, fuglene under himmelen, dyrene på marken og alt det, som kryber på jorden, og alle mennesker, som bor på jorden, skal skælve for mit åsyn. Bjergene skal styrtes ned, klipper skal falde, og hver mur synke til jorden. Alle rædsler skal jeg nedkalde over ham, siger den Herre HERREN. Enhver skal vende sit sværd mod sin broder. Jeg skal dømme ham med pest og blodsudgydelse, lade det regne med haglsten, ild og svovl over ham, hans stridstropper og de mange folk, som er med ham. Jeg vil vise mig selv stor og hellig, og jeg skal blive kendt foran øjnene på mange folkeslag. Da skal de kende, at jeg er Herren.” Ez. 38. kap.

Hvad er formålet med Gogs angreb?


Herrens formål med dette angreb er at fælde dom over de mest gudsfjendtlige lande, der tror, at det er dem selv der lægger planer. Men i virkeligheden er det HERREN, som sætter kroge i deres kæber og trækker dem ned til det sted i Israel, hvor han vil holde dom over dem. (Ez. 38:4.)

Gog kommer fra landet Magog og er storfyrste af Meshek og Tubal (38,2). Alle tre områder skal sandsynligvis findes i det nordøstlige Lilleasien eller i området øst for Det Sorte Hav.

Ezekiel har allerede tidligere nævnt Meshek-Tubal som eksempler på forhenværende stormagter, der på hans tid var gået under (32:26-27). Det er vigtigt, fordi det viser, at Ezekiel her ikke tænker på selve Meshek-Tubal men blot bruger navnene på disse frygtede folk i fortiden som ”typer” på en stormagt, der engang i fremtiden vil dukke op på historiens scene.

Vi er nødt til for forståelsens skyld også at læse det 39. kap., hvor vi ser, at der vil komme en atomkrig, og at Herren griber ind. Og at der vil komme en stor oprydning efter denne krig, som vil vare syv år. Bl.a. ved at gøre ild på krigsmaterialet. Det leder tanken hen på atombrændsel af en eller anden slags. Det er ”professionelle”, der renser op på jorden efter krigen og som venter en tid, før de begynder oprensningen. De begraver det de finder øst for Det døde Hav. Vi ser også, at rejsende, der finder noget, som de professionelle indsamlere har overset, ikke må røre det men blot lægge mærke til hvor det er. Det viser igen klart, at det er atom, kemisk eller biologisk krigsmateriel.

De mange bibelske navne


Magog er Rusland, hvilket vi tydeligt ser i 1. Mos. 10:2. Ældre kilder viser, at Magog er efterkommere efter skytere, som boede i den sydlige del af det, vi kalder Rusland. Det skriver bl.a. Hesiod, der levede på samme tid som Ezekiel. Skyterne var et terrorfolk, der terroriserede de sydlige stepper i det nuværende Rusland fra det 10. til det 3. århundrede f. K.

Josefus Flavius skriver, at grækerne kaldte magogierne for skytere.

Også Philo identificerede Magog med det sydlige Rusland.

Persien = Iran.

Gomer var fader til Ashkenaz, hvis efterkommere slog sig ned langs Rhinen og i Donau-dalen.

Gomer havde endnu en søn, Togarma, hvis efterkommere bor I Tyrkiet og Turkestan.

Sheba og Dedan er byer I Saudi Arabien.

Vi kan undre os over, at Syrien, Israels største fjende, ikke er med på listen i Es. 17:1 og 14. og Jer. 49:23-29. Det er højst sandsynligt, at Syrien på dette tidspunkt er ukampdygtig..

Opmarchen mod Israel vil blive stor, som vi ser i Zak. 14:2-4 og Åb. 16:14. Hele verden er med i denne krig, og kun Herrens indgriben sikrer, at Israel ikke bliver totalt udslettet.

Vi har en fri vilje til at vælge


Krigen mod Herren og mod Israel er for længst startet i en usynlig grad. Og vi er alle deltagere for eller imod HERREN. Vi deltager, når vi for eks. følger en opfordring til ikke at købe israelske varer eller giver udtryk for, at vi er stærk kritisk mod Israel.

Vi kan og skal selvfølgelig ikke ukritisk stå bag alt det, som Israel gør. Dets folk er på flere områder ikke på ret vej, da det ikke har vendt sig til Herren eller gået bort fra sin gudsfjendtlige levevis, som kun en lille skare har gjort. Det er da heller ikke folkets levevis der gør, at Israel på et tidspunkt omvender sig, men alene Herrens mange løfter om, at han vil gribe ind og lade Israel se, at det var deres Messias, de lod Pilatus dømme til en smertefuld død. (Matt. 27:26.)

Meget vil ske snart og på en absolut kort tid. Vi skal ikke lade tiden overraske os men være tro imod og stole på Bibelens løfter og profetier.

Der er en omfattende krig imod Bibelen og mod seriøs kristendom. Vi kan og skal på disse områder stille os på HERRENS side og ikke lade os lokke med til at være med i det stormløb, der er i gang for få udryddet al sand kristendom og få sat en surrogat kristendom i stedet.

Krigen for at nedbryde familiemønstret har været i gang i lang tid. Og midlerne dertil er tydeligt stillet til rådighed. Diverse synder, der tidligere har haft svært ved at få indpas, fordi der var en vis gudfrygtighed hos folket, selv hos ikke kristne, bliver i dag tolereret. Også i menighederne og blandt præster og menighedens ledere. Og flertallet accepterer det. Folket tilpasser sig ikke til det, Bibelen skriver, men ændrer Ordet og forkyndelsen, så det passer til deres eget levevis, og hvad de helst vil høre.

Vil vi være oprørere mod Guds vej, har han givet os en fri vilje til det. Men hans domme over det kommer, og de vil være mere forfærdelig end vi kan forestille os. Læs selv i Åb. om det, der vil komme til at ske. Bortrykkelsen er ganske nær. Lad os være årvågne og ikke være sovende, så vi ikke ser noget af alt det, der sker lige for vore øjne.

Kom, Herre Yahshua! (vor frelsers navn på hebræisk) Kom snart!


Debat: Noget vil snart ske

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Armageddon

 

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation