Skygger, der fortæller om kommende trængsler

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 09/10-05Jeg vil begynde denne artikel med et udsnit af en, jeg skrev i december 1998:

Kaotisk! Kan vi finde et bedre ord til vor tid? Der er ikke kun global bekymring over økonomien i verden men også over mange andre ting. Det synes, som de ”normale” tider er forbi.

Daily Telegraph skriver, at frygten for en verdenskrise og et globalt sammenbrud er steget markant blot i det sidste år. Dette er forudsagt i Bibelen. Jeremias skriver: ”Så siger Hærskarers Herre: Se, den onde ulykke skal gå frem fra folkeslag til folkeslag, og en mægtig storm skal bryde løs fra jordens yderste grænser”, Jer. 25:32 . Og netop i dag spreder onde ulykker sig med finanskriser, oprør og politisk uro ”fra folkeslag til folkeslag”.

Talrige profetier peger også på alt det, der skal ske i det land, Gud gav Abraham og hans børn gennem løftets søn, Isak. Gud er vred, fordi nationerne presser Israel til at give dele af dette land bort til et folk, der ikke har lod og del i Guds løfte. Og fordi nationerne samler sig for at gøre oprør imod hans salvede, Jesus Kristus.

”Hvorfor planlægger menneskene det, som er nyttesløst? Jordens konger stiller sig op, og fyrsterne rådslår med hverandre mod Herren og mod hans Salvede Og de siger: ”Lad os rive deres bånd i stykker og kaste deres reb af os”, Sal. 2:1-3 . Disse profetiske ord er uden tvivl også talt til nutiden, hvor vi nærmer os vor tidsalders afslutning. Og om Jesu Kristi herlige tilbagevenden, hvor det er ham, der skal herske over nationerne. Nationerne er Satans villige værktøj til at sætte sig imod, at Kristi kongedømme skal blive en realitet. Derfor samler de sig og gør oprør imod Gud. Er vi med i dette oprør? Eller kæmper vi imod den og holder os til Gud, hvad det end må koste?

Fra år 70 eft. Kr. og indtil 1948 har der ikke været nogen mulighed for at gøre oprør mod Israels land, idet dette folk ikke havde noget land. I den tid måtte man ”nøjes” med at bekæmpe jøderne. Men nu er muligheden der. Og det er denne mulighed, der udløser den store, fjendtlige aktivitet mod Israel. (Uddrag fra min tidligere artikel slut.)

I årene der er gået siden 1998, er verdens og især arabernes had til Israel tiltaget. USA og Europa gør fælles anstrengelse for at fratage Israel enhver chance for at eksistere. Palæstinenserne får økonomiske tilskud fra USA og Europa af en størrelsesorden, vi ikke kan forestille os. Og på grund af USAs og Europas stærke interesse for at oprette en palæstinensisk stat, er Israel nødt til at anvende store dele af sin nationalindkomst til et slagkraftigt militær, hvilket medfører, at der i Israel er mange fattige mennesker, og også på grund af det store antal, der vender hjem til deres land.

Det trækker op til en kommende arabisk-jødisk krig som højst sandsynlig vil indblande flere lande. Det kan måske være den krig, der åbner døren til antikrists fremtræden.

Vi ser klart af Bibelens beskrivelse af vor tid, at den tid ikke vil være bedre end den, der var i Noas dage. Vantroen er så udbredt i dag, at uanset hvad der sker, fortsætter folk i deres ugudelige levevis. Også dette er et tegn på, at endetiden går ind i den sidste fase.

Klimaforandring


Den norske olieproduktion er ikke længere stigende, tværtimod. Norge har i flere år været verdens tredjestørste olieeksportør efter Saudi Arabien og Rusland. Den globale nedgang i produktionen er åbenbar og har da også startet et jammerskrig over hele verden. USA gør alt mulig for at berede sig til en energikrise, men udvejene til hjælp er få.

I USA har der været fald i olieproduktionen med 160.000 tønder pr dag. I England med 230.000 tønder pr dag, Og mange anser det for muligt, at vi får oliepriser på over 100 dollars pr tønde.

Kinas og Indiens forbrug af olie er stærk stigende, idet disse landes økonomi er på vej op, hvorimod USAs og Englands økonomi er på vej ned.

Der er også andet, der giver grund til eftertanke. Marinebiologer har lagt mærke til mystiske ting, der sker med naturen. Der er højere temperatur end normal. Færre fisk, mange døde fugle langs strandbredderne. Og måske det værste, der er mindre plankton, det alene peger på problemer.

Det er kun få videnskabsmænd, der klart udtaler sig om den globale opvarmning. Men zoologen og klima ekspert ved Oregon State University Jane Lubchenco siger, at det er vanskeligt at sige, hvad årsagen er til den globale opvarmning. Der er mange ting, vi ikke forstår. Vi ved blot, at det er en katastrofe især for mange dyrearter.

Og NOAA skriver, at der langs kysterne i Oregon, Washington og British Columbia i juni og Juli, er langt færre unge laks end normalt. Og mange andre arter står det ikke bedre til med.

Tegn på en banet vej for antikrist


Næsten alle verdens lande lider under at bære tunge gældsbyrder, som de delvis er ledt ind i af långiverne der ved, at et gældstynget land ikke har megen selvbestemmelse. Derved kan de styre landene i den retning, de vil, og stille de krav, de vil. Blot at betale renterne af sådan en gæld er for mange et stort problem. De fleste af landene i den tredje verden er ejet af verdens store banker, som dikterer disse landes økonomi. Det rammer især de fattige.

USA har verdens største økonomi. Men har i dag en gæld på over 7 trillioner $. Og med den fart, landet gældsætter sig, vil beløbet snart være over 9 trillioner $ eller mere. Blot renterne af dette beløb er ligeså stor som landets forsvarsbudget.

Gennem mange år er Amerikas gæld som sagt øget med stærk fart. Og især krigen i Irak har fået gælden til at vokse eksplosiv. Det koster utrolig mange penge at føre krig og at prøve at kontrollere et andet land: Ifølge TV3-teksttv, 31. 8. 2005 koster irakkrigen hver dag USA 186 millioner dollar, dvs 1.13 milliarder kroner per dag! Penge, som landet skal låne. Trillioner af US dollars er i hænderne på udenlandske investorer, som til enhver tid kan devaluere den amerikanske dollars. (Devalueres de amerikanske dollars med 10 %, øges gælden automatisk med 10 %.)

”Will Foreigners Shape Bush Policies?” Wall Street Journal, 5. dec, 1988 skriver:

“Som et resultat af den hurtig stigende af oversøisk gæld siden 1981 har USA næsten mistet kontrollen over sin økonomi til udenlandske investorer …. Bush må blot betale ganske som de ønsker.”

Det var dengang, og i dag er det langt, langt værre. Amerika har ikke længere en egen vilje være deres økonomi men må fuldkommen rette sig efter udenlandske investorer. Og USAs store virksomheder er helt eller delvist opkøbt af olielandene.

Den eneste grund til, at USA ikke direkte føler gældsbyrden som en spændetrøje, er at de store banker villigt låner landet de penge, det behøver. Den lave rente, vi ser for tiden, anser de fleste for at være af kort varighed. Dersom disse banker stopper for udlånene, vil renten stige eksplosivt og vil sandsynligvis i første omgang skabe inflation. Dersom landet tilmed øger skattebyrden, vil dets økonomi snart falde sammen, og alt vil blive værre og værre og kan hurtigt føre til, at hele verdens økonomi falder sammen som et korthus.

Sådan et sammenbrud kan ske på flere måder. For eks ved, at tilliden til dollaren forsvinder. Når dette sker, vil renten stige dramatisk. De højere renter vil ødelægge mange landes økonomi, og gælden vil føles tungere at bære. De store banker holder for tiden en lav rente, for at få landene til at øge deres forbrug for lånte penge. Og det rammer særlig gældsplagede lande som USA. Det, der sker med dette lands økonomi, vil brede sig til hele verden på ingen tid.

Før eller medens dette sker, vil aktiemarkedet i USA bryde sammen. De er holdt kunstig oppe og er nu 200 % over det, aktierne er værd, dersom økonomien skulle være sund. Aktierne burde falde med mindst 90 %, og sker det, vil de fleste af landets banker gå konkurs. Men ud af dette kommende kaos vil mange se antikrist som tidens redning.

Den nye verdensorden


Op til 70 % af Amerikas familier investerer i dag i aktier. Sammenlign dette med kun 3 % ved det store crash i 1929. Når noget sådant sker, vil aktiemarkedet falde sammen og de fleste papirrigdomme forsvinde på ingen tid. Og den situation, der vil opstå derved, kan meget vel blive den værste i landets historie.

Falder USAs økonomi sammen, vil det som omtalt ramme hele verden. Og regeringerne vil se sig om efter en stærk mand, der kan komme dem til hjælp. Det vil bane vejen for Den nye Verdensorden, der vil gribe magten. Rusland vil sikkert søge at løse krisen ved at invadere Mellemøsten.

En sådan situation kommer ikke som en overraskelse. Sataniske kræfter arbejder på, at den dag snart må komme. Disse kræfter tror, at Den nye Verdensorden kan skabe ro om valutasituationen. Vi kan se antydningen af noget sådant i Joh. Åbenbaring.

Den økonomiske krise behøver ikke at starte i USA. Den kan for eks. begynde i Japan eller et andet af de store lande. Og på grund af verdens gældssituation kan denne krise begynde når som helst.

Vi skal se alt dette i lyset af en ny verdensøkonomi, som en verdensregering vil sætte i kraft, hvor ingen kan købe og sælge uden at tage imod ”dyrets mærke”. (Åb. 13:17.) Det vil føre med sig, at vi får et pengeløst samfund, idet alt vil ske via elektronik værdioverførsel. At tage dyrets mærke vil være det samme som at fornægte Gud og blive ramt af hans vrede. (Åb. 16:2.)

Det må sikkert antages, at al national skyld bliver slettet ved overgangen til det pengeløse system. Og verden vil blive rigere, idet mange kristnes formuer bliver nationaliseret på grund af, at de ikke har villet tage imod dyrets mærke. Satan har altid ville knuse de kristne, fordi de ikke har villet holde sig til ham, og nu kan han ramme dem med sit ”mærke”.

Nationerne jager mod deres egen ødelæggelse


Vor tid er præget af umættelig grådighed. Derved bliver landene via deres regeringer styret ud i deres egen ødelæggelse. Jordens resurser er på flere områder stærk svindende, og de der endnu er, ødelægges på grund af grådighed og ufornuft. Boligerne og bilerne bliver større og større, og befolkningen øges, derfor bruges der mere energi. Derved forøges forureningen, så luften, vandene og jorden forurenes.

Fra Jyllands Posten 24. august 2002:

Kloden er for lille


Af LARS FROM

Medens skovarealerne skrumper, bliver stadig større områder til ørken, og antallet af mennesker vokser, stiger presset på jordens ressourcer. Verdensnaturfonden, WWF, har beregnet, at vi nu forbruger 20 procent mere, end kloden kan bære. Om 50 år vil overforbruget være på 100 procent

.
Hvert eneste år forsvinder en lille bid af verdens skove. Især regnskovene skrumper. Samtidig æder ørkenerne en anden lille bid af vores fælles jordklode.

Ikke desto mindre fortsætter antallet af mennesker med at vokse - med godt 80 millioner nye verdensborgere hvert eneste år. I flere af de mest befolkede områder i verden kan der ganske enkelt ikke opdrives mere landbrugsjord. Samtidig er en stor del af fiskeriet i verdenshavene - ifølge FN - presset til bristepunktet.

For mere end en fjerdedel af verdens fiskeområder er der således tale om direkte overfiskeri, vurderer FN forud for den kommende verdenskonference om bæredygtig udvikling i verden. Der er næppe nogen tvivl om, at presset på jordens ressourcer er stort - og at det stiger dag for dag. Verdensnaturfonden, WWF, har i sin seneste rapport, The Living Planet, regnet ud, at vi nu forbruger 20 procent mere, end hvad kloden kan bære. Og hvis ellers FNs fremtidsscenarier er rigtige, vil overforbruget i 2050 være på omkring 100 procent, mener WWF, der har brugt FNs tal i sine beregninger.

Hvis denne udvikling får lov at fortsætte, som den har gjort de seneste 30-40 år, skal vi i 2050 bruge to planeter af jordens størrelse, for at have en bæredygtig udvikling, konkluderer Jonathan Loh. (Citat fra denne artikel slut.)

USA er det store forbillede, som nationerne jager efter at efterligne i et omfang, så nationerne vil komme ind under den samme dom, som vil ramme Amerika.

Vi er så kloge (dumme), at vi i laboratorier designer sygdomme, som det kun er meningen at fjenden skal rammes af. Men ingen kan gøre sig til herre over disse bakterier. I Åbenbaringen læser vi, at verdens befolkning vil blive ramt af pest og vilde dyr. ”Og jeg så, og se, en gulbleg hest. Og navnet på ham, som sad på den, var Døden, og Dødsriget fulgte med ham. Og der blev givet dem magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med sværd, med hungersnød, med død og ved vilddyrene på jorden.” Åb. 6:8.

Når der står vilde dyr, leder det vore tanker hen på truslen fra fugle-influensen, kogalskab og mange flere sygdomme, som vi måske ikke ved om endnu. Vi nedbryder vore hjælpemidler, idet vi giver dyr unødvendige penicillin-doser for at fremme deres vækst. Hvorved vi får resistente bakterier, så penicillin m.m. ikke virker mere. Vi har allerede i dag på flere områder bakterier, som er resistente.

I dag ved vi, at AIDS er skabt af mennesker. Men om den er sat i gang med vilje eller sluppet ud fra et laboratorium, ved vi ikke. AIDS alene har dræbt titals millioner af folk. CIA siger, at AIDS i de næste 20 år vil udrydde 25 % af folkene i det sydlige Afrika. Og 100 mill på verdensplan inden år 2010.

Den tid, hvor antibiotika kan hjælpe os, nærmer sig sin afslutning. Der findes i dag forskellige infektioner, som er skyld i kronisk træthed og andre sygdomstegn, som er kommet til i de sidste årtier. For eks. sygdomme, der skyldes mycoplasma, stiger eksplosivt. (Mycoplasma er ikke bakterier og heller ikke virus men noget førhen ukendt, som for eks. kan give kold lungebetændelse og meget andet.

Genetiske eksperimenter


Der er i nutiden skabt dyr med arveanlæg fra mennesker med henblik på at anvende dele fra disse til at helbrede visse af menneskers sygdomme. Ingen kan forudse, hvad dette vil medføre, idet dyrs arveanlæg måske kan give os andre sygdomme, som vi ikke vil være modstandsdygtige overfor.

Og hvem kan vide, hvad kunstig befrugtning og kloning kan føre til. I dag kan videnskabsmænd for eks. skabe et foster, der har to mødre og en fader.

Engang kunne vi være sikre på at kunne købe sunde fødevarer. Men i dag er der grund til at sige: Der var engang! Der er giftstoffer i mange af fødevarerne. Hvor meget ved vi ikke, da det bevares som en hemmelighed. Vort drikkevand er forurenet. Men så længe, som forureningen holdes under et vist procenttal, godkendes det. Der er sikkert ingen der ved, hvor grænsen går for, hvor meget forurening der må være, før det nedbryder vort helbred. At danske myndigheder ikke tager det så nøje, ser vi af at det stadig tillades tandlæger at anvende amalgam til plombe i tænderne på trods af, at mange artikler på internettet fortæller om de sygdomme, der opstår som følge af amalgam. Som for eks. artiklen af Carylyn Dean MD, ND og Elissa Meininger den 28. juli 2005 i NewsWithViews.com under navnet: Lies Your Dentist Is Forced to Tell You.

Advarslen mod amalgam plomber er stærkere end for år tilbage men bliver stadig overhørt, så hvorfor skulle tandlægerne i Danmark ændre deres forkærlighed til amalgam denne gang?

I en række lande er amalgam forbudt med oplysninger om, hvorfor.

Der har været mange artikler om, at gen-manipulerede fødevarer er farlige. Men i stedet for at undgå sådanne fødevarer er der givet ”grønt lys” for endnu flere.

Ugeskrift for Læger 11. maj 1999 indeholder en alarmerende artikel af to kyndige embedslæger, nemlig Nils Rosdahl og Claus Lundstedt, der er stadslæger i København. Det uhyggelige emne er forgiftede fødevarer:

Antallet af mennesker, der bliver syge af bakterier i levnedsmidler (særlig salmonella og campylobacter), er mangedoblet i løbet af de seneste 15 år. Lægerne opfordrer i kraftige vendinger fødevareindustrien og myndighederne til at løse det folkesundhedsproblem, som de levnedsmiddelbårne sygdomme udgør. Men den sørgelige sandhed er, at danske myndigheder er ude af stand til at løse problemet - af den simple grund at EU forlængst har forbudt os at opretholde en veterinærkontrol, som kan hindre import af varer, der markedsføres lovligt i de øvrige lande - og i takt hermed forringes kontrollen med de danske konkurrenters varer. Men problemet rækker langt videre. Det drejer sig om meget mere end bakterier; der er tilsvarende sundhedsrisici ved stråle- og hormonbehandling af fødevarer, genmanipulerede fødevarer og meget mere.

Poisoning Of America--MSG hidden in MANY Foods!

http://www.spofamerica.com

Mange af vore fødevarer er genetisk ændret. Men vi kender ikke virkningerne af dette; og den dag, vi gør det, er det for sent, fordi den menneskelige arvemasse da let kan være skadet for altid.

Kerne- kemiske- og biologiske våben


Vi kan være overbeviste om, at pengegriske personer vil gøre hvad som helst for at blive rigere. Blandt andet ved hjælp af ovennævnte våben.

Sådanne våben er i mange lande på terroristers hænder for første gang nogensinde. De forfærdelige tilstande, vi læser om Joh.åb., er rykket nær.

USA og Rusland er hver for sig i stand til at ødelægge jordkloden, og Kina og Europa måske også. Japan vil snart følge efter, og Nord Korea er ligeledes en atommagt. Og historien viser, at der altid kommer en, der er overmodig nok til at starte ødelæggelserne.

De fire ryttere, vi læser om i Joh. Åb. 6:2-8, vil udrydde en fjerdedel af jordens indbyggere. Hvem der først begynder, ved vi ikke. Men et land som Iran har et styre, der er fanatisk nok til at sætte hadet over fornuften.

Inden lang tid har USA og enkelte andre lande udviklet et nyt våben, der kaldes plasma bomber, som vil have atombombens ødelæggende kraft uden at have samme dødbringende stråling. Og faren for stråling vil derfor ikke længere skræmme til ikke at bruge disse bomber.

Lad os ikke glemme de biologiske våben, som er billige at fremstille og ikke kræver specialister til fremstillingen. Bliver de brugt i stor stil, vil ødelæggelsen være forfærdelig.

Vi må forvente, at følgende vil ske om nogle år:

· USA – plasma bomber og rum baserede laser-våben vil fremkomme.

· Rusland og en række andre lande inklusiv Israel vil eje de samme våben som USA.

· Yderligere vil en række lande råde over adskillige atombomber.

Mange af de muslimske og arabiske lande vil sammen gå imod Vesten og Israel.

Det ser ud, som der er omtalt tre krige i Bibelen imod Israel. Vi læser om detaljerne i Salme 83 og 39, og at nationerne samlet vil gå imod Israel er omtalt i Zakarias. (Zak. 14:2.)

Vi læser om detaljer som er beskrevet i Salme 83, Ezekiel kap. 38 og 39, hvor det især er muslimske lande, som er Israels.fjender.

USA vil sikkert hjælpe Irak til at udvikle de olierigdomme, der findes i dette land. Det vil gøre, at Irak kan genopbygge landet, så profetierne i Bibelen om Babylon i de sidste dage kan blive opfyldte. Lande som Rusland og Kina vil ikke mangle i denne genopbygning, da de har stor interesse i at udbygge deres egne magtsfære.

Konklusion


Til denne artikel kunne med rette tilføjes mange flere oplysninger. Men mit mål er blot at pege på, at vi gennem mange vanskeligheder skal indgå i Guds rige. (Ap. G. 14:22). Men vanskelighederne vil aldrig overstige vore kræfter, dersom vi holder os til Bibelens løfter. Vi er ikke af verden, men vi er i verden. Det ved Herren og vil mildne vore trængsler. (se Matt. 24:21-22.) Og jeg tror, at Guds folk er bortrykket, førhen alt det sidste forfærdelige onde sker.

Mange kristne glemmer at se på tegnene på, at Jesu genkomst er meget, meget nær. Derfor vil mange begivenheder komme bag på dem, og måske vil adskillige være så optagne af verden, at de slet ikke er årvågne for det. Vi skal gøre alt for ikke at blive lunkne og glemme at have ”olie i vore lamper”. Det medfører, at vi skal sige nej til mange ting, som verdens børn sætter højt. Mange er blevet så vant til dårlige vaner, at de ikke lægger mærke til dem. Vi bliver opfordret til at følge i Jesu spor, og det udelukker os fra at være verdslige kristne.

Vi skal se os selv som Abrahams børn. Der er tolv indgangsporte til det nye Jerusalem med navnene på Israels tolv stammer. (Åb. 21:12-13.) Der er ingen port, hvorpå der står: for de kristne! Men sande kristne er podet ind i det sande vintræ. (Joh. 15:1-5.) Derfor har vi også Abraham som stamfader. Er dette nyt for dig, er der noget, du skal have ført ajour, så du ikke indelukker dig selv i en gammel, forkert tænkemåde. Desværre er der mange kristne, der dermed går imod det, vi lærer i Bibelen. Hvilke konsekvenser det får, ved kun han, som alene afgør, hvem han kan kendes ved som sine børn. Vi bliver ikke et Guds barn ved selv at sætte grænserne. Grænserne står beskrevet i Bibelen, så ingen kan undskylde sig og sige, at det vidste de ikke.

Mange vil blive afvist på den sidste dag, hvor Herren Yahshua Messias (Jesus Kristus) vil ”sige til dem på den venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede! til den evige ild, som er beredt Djævelen og hans engle.” Matt. 25:41.

Vanskelige tider ligger forude. De kan blive langt værre, end vi kan se i dag. Der er krig om menneskesjælene som måske aldrig før. Brug derfor den kostbare tid, der er givet os. Det er ikke nok, at din menighed fortæller dig, at alt er vel. Det er alene Guds hellige Ånd, der kan vidne i dit sind og hjerte, at du hører Herren til og er født på ny, (Se Joh. 3:3.)

”Vort borgerskab er i Himlene, hvorfra vi også forvente som Frelser den Herre Jesus Kristus.” Fil. 3:20. Er denne forventning i os, har vi en glæde, som de mørke skyer, verden sender ind over os, ikke er for noget at regne.


Debat: Skygger, der fortæller om kommende trængsler

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.
Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation