Journalistik


- Klima og journalistisk bagvaskelse i en politiskreligiøs debat

Der har nu igen været klimakonference. Denne gang i Durban, Sydafrika, hvor en forlængelse af Kyotoaftalen fra 2013-2020 blev bestemt, og at en "Durban-køreplan" skal arrangeres i 2015, for at træde i kraft 2020, således at også Japan, Kina, USA, Indien og resten af verden bindes til en juridisk aftale...
D. 18-12-2011

- Ødelæggelse af familien

Som en del af Illuminati's program for etablering af den Ny Verdensorden, indgår ødelæggelse af familien som institution. Der er flere punkter der befordrer dette mål. Som fortalt i artiklen Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt, fremsatte Adam Weishaupt, der sammen med Amshel Moses Baur (Rothschild) grundlagde Illuminati, syv punkter, der skulle befordre global erobring...
D. 25-01-2011

- Medierne og socialdemokraterne

I forlængelse af nyhedsbloggene "Aftalt spil i politiske tv-dueller" og "Pia K. venter samarbejde med rød regering" er det interessant at mens Helle Thorning-Schmidt roses i New York, nedrives de borgerlige i Danmark...
D. 14-12-2010

- Pia K. venter samarbejde med rød regering

Som før nævnt, er Helle Thorning-Schmidt's deltagelse på Bilderberg i 20091, en god indikator for at vi får en rød regering næste gang. Mere betændt bliver det, når Pia Kjærsgaard, der for nyligt er blevet fanget i aftalt spil2, allerede nu forbereder sig på samarbejde med denne røde regering: “Der er ingen vej udenom: En rød regering må samarbejde med Dansk Folkeparti, hvis den vil gennemføre sin økonomiske politik og fastholde en stram udlændingepolitik...
D. 09-12-2010