Dagens andagter


torsdag d. 19-07-2018


Herren sagde: "Jeg er Gud den almægtige"! 1.Moseb. 17:1

Herren åbenbarer sig her under navnet: G ud den almægtige! Det var så store løfter, Gud gav Abraham, at der måtte en Almægtig Gud til at indfri dem. Og hans gerninger bekræfter, at intet er umuligt for ham. Han byder og det sker. Alle hans ord kommer til at gå i opfyldelse.
Det er et under, når han på vor bøn gør os til nye skabninger, så syndens magt i os brydes, og vort liv bliver vidnesbyrd om det. Dette kan kun en Almægtig Gud udrette.
Vi så Guds almægtige undere, da Jesus hang på korset. Der kom udbredt mørke midt på dagen. Og da Jesus døde, flængedes det store, stærke tempelforhæng fra øverst til nederst; jorden skjalv, klipper revnede, "og gravene åbnede sig, og mange af de hensovede helliges legemer opstod, og de gik ud af gravene og kom efter hans opstandelse ind i den hellige stad og viste sig for mange", Matt. 27:51-53.
Også mange andre nedtegnede beretninger i Bibelen viser, at Gud er almægtig. Riger har han ladet fremstå, andre forsvinde. Og forudsigelsen af jødernes historie er opfyldt på en måde, som var den skrevet efter, alt var sket.
Samme Almægtige Gud har vi gennem Jesus lov at kalde Vor Fader! Altså er kristne noget specielt! Et udvalgt, helligt folk. Et folk, som den Almægtige Gud tager sig af i stort og i småt. - Almagts Gud, velsignet vær! Love vil vi lydt din ære... Bøje os i støvet ned for vor Konges herlighed.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Dit Hjerte — dine Penge.


Ordsp. Kap. 23 v. 26
Min Søn, giv mig dit Hjerte!

Naar Gud vil have vore Penge, saa er der Folk, hvis Penge Gud ikke vil have. Nemlig dem, der vil give Gud Penge i Stedet for Hjertet. Min Søn, giv mig dit Hjerte. Det Ord gaar gennem alt, hvad Gud har sagt og gjort for Syndere. Hans Ord sigter paa Samvittigheden, d. v. s. Hjertet. Hans Gerning, at han sendte sin Søn til Jorden og lod ham gaa her og lide her og dø her og opstaa her, sigter paa vort Hjerte. Sigter paa, at vi skal kende Gud som vor Frelses Gud og Fader i Himlen for Jesu Skyld. Intet i Verden har Værdi i Guds Øjne som et Menneske. Intet kan erstatte ham Tabet af det. Naar det gik fortabt, naar Naadetiden var løbet ud og Guds Kærlighed havde været forgæves, saa græd Jesus over Jerusalem. Derfor kan heller ikke din Kirkegang erstatte Gud det, at du ikke omvender dig. Det at du maaske gaar til Alters, kan ikke. Det at du lever pænt, at du beder Fadervor, at du giver, naar der bedes om en Gave til Guds Rige, intet, intet kan gøre det godt, at du gemmer det inderste for ham. Tænk dig et Ægteskab, hvor Konen er god og pligtopfyldende og tro og alt muligt godt, men bare tillige det, som Manden véd: at hun holder ikke af ham. Hvad kan erstatte det? Intet kan erstatte Kærlighed. Intet kan erstatte det, at du aldrig er kommet til at elske Gud og takke ham af inderste Hjerte for Naade og Fred og Tilgivelse. Intet!

Er det Pengene, han ser paa? Nej, han ser paa Hjertet. Men derfor ser han ogsaa paa Pengene. For vort Hjerte hænger ved saa meget. Derfor véd vi jo, naar vi skal leve som Guds Børn i Verden, saa maa det at give Gud Hjertet vise sig i mange Ting og mange Forhold i det daglige Liv, ogsaa i vort Forhold til Pengene, og ogsaa i, hvordan vi slipper af med dem.

Har Gud Brug for vore Penge? Ja, ligesom han har Brug for os og alt, hvad vi har, og alt, hvad vi er, og alt, hvad vi kan. Saadan har Gud ogsaa Brug for vore Penge. Det er en stor Naade, at Gud vil tage os i sin Tjeneste. At han ikke vil, at vort Liv skal rinde hen og tilsidst er det ganske ligegyldigt, om vi har levet eller ikke.